Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

PAiP g

êv zsj Avgz eõ P ti AP 18-06-2008 jAz eõ ļ Zvz AP 02-07-2008 AiAv azAg, Uĩ, vĪPg fAiİ ZvĪz Av AiiU (Pȵ+P AidĪz v) AUƼz.

AP ü PAiP
18-06-2008
ti, zsg, eõ Pv
ɽU Cף zêv e, x, UgĪAz, Dgzs, AZU, PZ ê, uZ, jv AP, IwP gu, Pzsgu, P ܥ, P e, z gAit DgAs, CV d, IUâAi AqzAv AvUAz zs ê DgAs.
  Ae zsP Z.
19-06-2008
wv, UgĪg, Ʈ Pv.
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz DgAsAz 54 AvU U GvgaPz 1, 2 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(1 CP 1-5 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 1 g 1-4 U; Pt Av 1-3 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 1 jAz PAq 2 P 17 ggU.
20-06-2008
wAii, Pg, Ǫqs Pv.
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 57-114 AvU U GvgaPz 3, 4 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(1 CP 6-8, 2 CP 1-2 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 1 g 5-8 U; Pt Av 4-6 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 2 P 18 jAz PAq 3 t.
21-06-2008
vwAii,, g, Gvgqs Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 115-164 AvU U GvgaPz 5, 6 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(2 CP 3-7 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 2 g 1-4 U; Pt Av 7-9 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 4 jAz PAq 5 P 15 ggU.
22-06-2008
Zvy, sĪg, t Pv.
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 168-203 AvU U GvgaPz 7, 8 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(2 CPz 8 CzsAi U 3 CPz 1-4 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 2 g 5-6, PAq 3g 1-2 U; Pt Av 10-12 CzsAiU.
  Ae (3:023-06-2008
AZ, êĪg, zs Pv0-5:00 UAm)
Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 5 P 16 jAz PAq 6 t.
23-06-2008
AZ, êĪg, zs Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 204-252 AvU U GvgaPz 9, 10 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(3 CP 5-8 CzsAiU U 4 CPz 1 CzsAi)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 3 g 3-5 U 4 PAqz 1 U; Pt Av 13-15 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm)  
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 7 jAz PAq 8 P 5 ggU.
24-06-2008
, AUg, v Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 253-302 AvU U GvgaPz 11, 12 CzsAiU.
 
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(4 CP 2-6 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 4 g 2-4 U; Pt Av 16-18 CzsAiU.
 
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 8 P 6 jAz PAq 9 t.
25-06-2008
۫, zsg, Ǫsz Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 303-351 AvU U GvgaPz 13, 14 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(4 CP 7-8 U 5 CPz 1-3 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 4 g 5-7 U; Pt Av 19-21 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 10 jAz PAq 11 P 5 ggU.
26-06-2008
C֫, UgĪg, Gvgsz Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 352-408 AvU U GvgaPz 15, 16 CzsAiU.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(5 CP 4-8 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 5 g 1-3 U; Pt Av 22-24 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 11 P 6 jAz PAq 12 t.
27-06-2008
, Pg, gêw Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 409-466 AvU U GvgaPz 17 CzsAi.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(6 CP 1-5 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 5 g 4-7 U; Pt Av 25-27 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 13 jAz PAq 14 t.
28-06-2008
z, g, C Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 467-510 AvU U GvgaPz 18 CzsAi.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(6 CP 6-8 U 7 CP 1-2 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 6 g 1-3 U; Pt Av 28-30 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 15 jAz PAq 16 t.
29-06-2008
KPz, sĪg, sgt Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 511-565 AvU U GvgaPz 19 CzsAi.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(7 CP 3-7 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 6 g 4-6 U; Pt Av 31-33 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 17 jAz PAq 18 t.
30-06-2008
zz, êĪg, PwP Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 566-601 AvU U GvgaPz 20 CzsAi.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 5 CzsAiU
(7 CP 8 U 8 CPz 1-4 CzsAiU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 7 g 1-3 U; Pt Av 34-36 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 19 t.
01-07-2008
vAiz, AUg, gût Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īz ǪaPz 602-650 AvU U GvgaPz 21 CzsAi.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz 4 CzsAiU
(8 CP 5-8 CzsAiU U j AvU)
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪz vvjAi Av PAq 7 g 4-5 U; Pt Av 1-3 CzsAiU.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz PAq 20 t.
02-07-2008
Zvz, zsg, Ug Pv
(5:00 - 7:00 UAm) Īzz uw.
  v: (8:00 - 10:30 UAm) IUzz uw.
  zs (10:30-1:00 UAm) AidĪzz uw.
  Ae (3:00-5:00 UAm) Z.
  AiA Azs (5:30 UAmɬAz) Cxz uw.
AiiU igå igAs, z AiU, AiiUs.
AiiUz U Jgq iv v Ī AiiU AsgPjv gu F lzz.

 

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c