Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

ItZ

azAg

Īig ģg U iv. Uzs zñz gdUȺz åz MAz . C ĨsUg ģv z, zs, gåPg vêUU Sw Av.

PAv smZAi C ĨsU, giv Ag Rz DvU Kã P Cz߯ MzVPnzݣ. CPƮz w, zsAiģz v, Pz z zsU Uĸg Ug AzsU Dzg Cxg Pgu v giv sQ Avz ĸ jU Dv Cĸjzݪ. Dv vz PįPAv zAvV ivv sPۣV Jg DzgP vVzݣ. s dz gUAzv IĶPĪigAv éwzݣ. V Jgq P̼ vAzAiiVzg Agz DQAiİ AU jvU irz AiVAiAvAi Dv fêv.

PįPAv Ǫd Ag Dv AiiU zs Avg êAiİAi JAiwv. ģU Az CwyU DzgAz vj Cg gAit gƥAz wz CjU Pz CPƮvU MzVPqĪzg DvU Z Gv Erwۢv. z z zs aAvAiİAi - Czsv UAxPzAi P PAiwzݣ. aP AiĹAi F jwAiiV PAq gwz F gUAz PAv M aAvPAvUwzݣ.

D Uz åzAz l. Czg zqzAz UĢv. ĺvƧ C wgĪAz, g UUƪ Dv gU Az MAzgq UAmUAi ţB Uĺñ iqĪAz ĢAi v.

PįPAv s dz sQAi Dv ĺvqUɼɬv. zsĪ z iq GvPz. g U P֥l Dv gU gĪ AiĪ Uv a DvU ĸjz. zsĪ ivqz MAzw Fv r ţB UĺAiģ


òl֣. PįPAv v vlAz w Jgq JgU İz Ug Pa Uĺ zgzqĪAv Kr v ɽU AiAP vz UĺAi VU Az ĸj CzsUAm Ez ģU AwgUwzݣ.

ĺv UĺɬAz gU gvۯ Jgq JgU Ug Pa PrAiĮ zުVgwzݪ. MAz , JgqĢ wAUUl֯Aiizg w Ƹ ƸzV jPü sU zުUwzݪ. F zȱ Dv DPv. Aiig sPۣƧ PAigzAz wz. MAz ĺv gU gĪ v PįPAv UĺAi å gĪ v PrzĪ. zsĪ rzqAi PįPAv NrAz Dv zUgq UnAiiV rz zAqv u irz.

ĺv - ã Aiig ? ߣvP rwAi ? Dg P UĺzgzrwgĪ ? Az Uã Aid ?.

P.P - 'zê ! rĪŢ. Axg êɬAz zsUPAz AiPɬz. zAiīl ߣ CU滸P. v UĪɣ. '

ĺv - 'U ! ĺvg êAi P. wqĪ P֪. UĪz v P. ã AiZAiģ l q. ģU V RV Ag irPAq zsAz UȺܱĪ qɸ. A Dz UȺܣUĪz Jgq MAz, Jgqg Aid MAz, 'KPĥvB UĨsAiëAzv sA' C ?'

P.P -'zê, Ag iqwgĪɣ? FU Lz z UƧzݣ. wAi UtAiiVzݼ FU JAl wAU. Ag PVz. ģ sV gUz PqU JAiwz. zAiīl CU滹j. '

ĺv - 'U ! Ezɯ Uz iv. A dz P ߣĸj FV IuħAzs MzUvz. ItAzg . CħAzsAzg Czߣĸjz r, ZPr Avz. Aiigg ðzAi Cz߯ wjzz Aiv߫. Pɮ P Ag ir P̼ It wjPAq . Dï qt. 'P.P - 'zê, Uɪiqr. v CUAz gު PrAiiUgz ? dUwۣ It wjUz? zê, CU滹.'

ĺv - 'U Czɯ Uz iv. ĺvg ê iqPzg, gU ZɣV AiĨP. Ugī jPAiİ vUqAiiUP. JAv vUPzg zުUP. zAvz g ŸPU NPAq ivP gU AiivAz wAiĨq. U ! ã ģU V zsAz Ag irPArg. Cz P.'

P.P - 'zê ! F ģ JAv vUPzg zުVz. JAv jPUzg zޣUA Gvz. zAiīl gPjz CU滹.'

ĺv - 'Uzg Dg wAUz ï EU qt. '

Dg wAU Pɬv. PįPAv ţB UgzP Az. ĺvg snAiiv. v AsuAiiz Avg,

ĺv - 'U ! JAv vUPzg zުVgĪAii? '

P.P - 'zê ! v zz ĵzAi vU Clzã. vUiqĪzŢz ? vP AdjAiĨP ?'

ĺv - '۪V rzg zɤ߹PƼzz E. Dzg Ci qĪŢ. zú JAzɮjU Uwz. Czg Cig qgg. wAi vq nz. vq gĪ, CU U zs Ci v۪ AAzs v E JAzɮjU Uwzg D Cig qgg. w wAig AAzsz sV nz v vߪ JAzV wAiz ? Dzg v Cig qg. zsz Ci UAi zgõt (wAi Ci) võt (U Ci)U Uz Av zAvP AiĪz CPj.'

P.P - 'F gg Ci V. v jQz. '

ĺv - 'Uzg jAi U AiijU PtzAv PgzPAq .'


PįPAv ģU gl. Hl ir AzsPzgU Diwêivqv P Pz v U mU PĻĪ ɥ ir C gl wۣAi v ģAiģ l zszjAiİ U A v AU滹lPArz Pg oU D UīU Pl UĺAi wg PgzAiݣ.

Ugzê Fv jQwzݣ. Uīq gvۯ Dv PU MAz Pî UzݰAiģ J UzݰAiģ Pl UĺAi Jzj MAz ܼ Uw JzAizz UArAiAz vq Dez. g ivqz PįPAv DeAiģ gz. UĪ UArAiİ Jw Q U tڣ a qĪAv De Cv agwgĪ qU UArAiİ轹 gg D qU ï tڣ aѩl֣. UgĪ Ci vU lPz F zAi CAPz PiPAv R nֹ qwzݣ. PtU g gĪzU Rz zBR APl PguU Aii sU PlU. ţB Dg wAU l zP gĪAv Dez.

2

PįPAv AiijU PtzAv gAz zjAz ģAiģ jz. gv JAl UAmAiĪgU UĪ gg åUq PAv smZAi DUq â âAiİ CAiįgAz. gwAiį Czz PV UĪ Ptz zBRAzɮg AgVzg.

Dg wAU Pɬv. PiAv JAAvAi AvVgwzݣ. Dv ï AiijU AAiP CPg. P AzqAi PįPAv ţB Ugī UĺU Az. CzĪgU Az wAUUgU ɼɢz UĪ vUzPAq gĪAv UgĪ Dez.

Az wAU UĪ iV vAi wgzAi EgĪzjAz AiijU PtzAv CjĪz P֪v. Dzg CzsgwAiİ AiĪ Pz PArz vU z AgĪU vn֮z Uī U mAiģ vgQ vUzPAq NrV


UgīU Mz. AAvAi MAz UArAiģ vr Czg UĪ Q t a lzv. D UArAi ï MAz Ƽ ZPz Ƹ mAi Ugī DeAiAv Ƣݸnv.

vAi Uήz UĪ UAiİz PįPAv gjAiiVgĪz wAi gl z MAz UAmAiİAi wAi Uwz. D qgwAiİAi Hg߯ vqQlg. ɼUUĪzg PįPAvAz dUİAi ï ĮVzݣ.

FvU Z rvAzɮg Azg. FvU ģAi PgUȺv. vAz, v, w, D, PUɯ Fv ïAz PtlPAq Pɮ iqgAzg. ģAiİ Z dUz üAiİ FvAz PuAiİ Pr U Pwzg.

EzĪgU wAi Vz AqwAi wAi åP g AdjAiwzݼ. v P̽g CjPArgĪ Fv JAz ֪zzjAz M vUã irqĪ JAz zgwzݼ. AAv wAiq KPAvVgĪŢU zs嫮.

PįPAvU AZ dVAi qv. ģAiĪjU Fv êĪ PrAiiUgAsv. vAz vU AAi qgAz ï wAi wgP g zgv Evgg PUĪ zBwAi Az ï Fv fê ģAiĪjUɯ sgUĪz Z ?

UAi g Pz ìv. F qĪ PįPAv UqU Uz v e, gAit, zsU gv VzzjAz Fv ĢAi V zUwgĪ ZU Ptg Fv ð AAiĪ CAPAi PrAiizĪ. CAv EAv PįPAv AqwAi ţB UtAiiz.

F qĪ UgIJjg v۪ jzg. UtAiiVgĪ wAi Ī UAq UĪ gAi wAU ţB vAz PqPAz UgĪ Cuɪirz.

P.P - 'zê ! vuAiAv qAiĮ ã zݪVzã. Dzg Cz zsV vgw. '

Ug - 'CzP ?'


P.P - 'Jg ߣ Pjv AAiĥqwzg, Pz g P̮ UAz ģAiİAi PʸgAiiVzã. wAi ߣ AĪAw. U gwAi z PgĪzjAz vuAiAv qɸ zs JAz Aiawzã. '

Ug -Uzg MAz Pɮ iq. Cg ߣ U ZѣAz wgĪg? Ai rPAq UĪ PAPļwPAq ģɬAz Nr . dU ߣ A EU Azg aAvɬĮ. zgq Gzz߯ rPƼɣ.

3

PįPAv wAi UAq UĪ vۼ. ģAiĪgɯ UĪ eåV PAiįgAzg. PįPAv w ĵz qvAiģ PV jQgAzg. UīU g wAU vAĪ Aiz vAi ZѮĪģU VgĪ AiĪ PzPArz PįPAv UĪ JwPAq ģɬAz Nrl֣.

UmAiiUvۯ êPg Fv gl zjAiģ Uv azg. C AzAi NqgAzg. Dv Az Az Nr V UĺAi U Fv jQv Awz Ugīq UĺAiİ VΩl֣.

êPjU Az UU. AgV Az PAvU AUwAiģ wzg. UP Jgq ʰ zgzgĪ UĺAi V M zs AwzݣAz PiPAv UĪwPAq Nr V Dvq UĺAi M V P̣Az wzg.

PAvU På w jv. Czgq DAi Dv. JAv Ug? JAv ? ĺv? MAz, Jgq ƪg P̼ MnU vUzPArgĪ ? U ĢAiģ Pr CAz v WvP irz D zsīU vP PAiģ iqvã JAzAzPAq DU MAz ArAiģ Uv۪ir AqwAiģ, ƸAiģ PĽjPAq Uz D vgq AdU w۹PAq UĺAi zjAiģ rz.


D ĺv EgƼU D Ī ɮz ƽ Czg ïAz Ƹ mAiģ guAi å aѹnzݣ.

PAv zsĪ qvۯ ZQvz. CeĨ, vdBAdz RPAw, Aiģ lwz Ai Uq, UļģU EUAz ĺv Fv DPz. Fv På PrAiiv. Dzg vnAi qUwv. Ur Az zsīU ĸjz.

PAv - 'v rzg zsUAv Ptwj. F U ĢAiģ Pr FvAz v Av P̼ Pưzg ê

C ? '

gv? v ? ĺvUɯ v zsPz gɢzAi ? EzAv zAv ? Ez CzsAz wAiz ?

ĺv (K wAizAv ) 'PĽvPƽ, CzP C PåâPgVgīj ? Cgzsã ? Uã v irz ? ֪V w.'

PAv (n֤Az) 'wAizgAv ivqwgīg? Ez q AwgĪ Ai mAiİ nz. FU Īig Lz UAz Fv ĢAi PlֺVz. ̪g z Az Lz z P - ƪU zgĪ Cjl֣. gwAiį Czz Pv. Czz Dg wAUAi vAi wg vn֮ ĮVz Az wAU UĪ CzsgwAiİ gjAiiVnv. Uī wg AqwAi evAiİ ĮVz Uīq Fv CzsgwAiİ Nrzz zAzz AqwU Uv۬v. DVAz FvU ĢިsuAiiV Z rz JAz wz Pz UAz J eåV rPƼwzݪ. PƣU F U øir UĪwPAq Nrnzݣ. ê - zAv EŪ U q. ê Dv ĢAiģ Prl P̼ t Pɢgīg ? P̼ã irj ? AZ w ?'


4

ĺv ĹU P̣. ýz 'Pz VgĪ P̽UV APlqwgī ?'

.P - Cz P̼ Qzg P.

ĺv - q ƪP̽gĪ ܼ vjvã. Cgg ɸg rz PVzg ivqvg. Pzg q PgzPAq Uz.

PAv C evAiĪg ĺv Azg. zsĪ zAi UĪ ƽz UArAi ï v PAqīAz g ZĪQz. PAvU ýz. FU jAi qU ɸg ý Pgɬj, Dv ivqvۣ.

.P - 'g JAiĥ ? F zݥz ߣP Pʩm ? PgAivۼ, ģU Ut, UArAz Gvg Av. '

'PAv ! ģU gg. IuħAzs Vzĩnz. U g ? F Ai ĮsV U wjnzݣ. A dz F U CV vUlPAq AidAiiUU ɪz wj RZiqwzݣ. tP UwĮz ߰ iqwzݣ. Fv vs r Pz Pqwzݣ. CP v嫤Av gt Az Fv UV n, wjPƼ Aiazݣ. F Ai U vV Az. Lz U ģAiİ ɼz It wgĪgAi ߣ F UArAiİ ƽl MAz m AvzP U Pwzݣ. F wU It wjv. ItAzg . Cz wjz ï ģAiİ Uã Pɮ, vAz, v, Aqw, UAq, P̼Uɯ gg It ZUVAi n ɼz wjPAq wjz Avg v zjAiģ rAiĪg. FU U AAzs. U It. DzzjAz ģU gg. PiĸgV vۧ ivvU qQPAq Uvã. '


PAvU DAiv. zsī ðz m֯ V Czg ܼz d ĢAi nv. ĸjz. 'zê! v ĻAiģ CjAiįg. PlĪV ivrzz zAiīl Ĥ߹ PqP. VU P vZzVz. ' JAz.

ĺv - zAi ƪU ivrzzv ? Ez JgqAi P ivr. Azg evAiİ PgzPAq U.

PAv JgqAi UArAi åP V UĪ ɸg rz ģU gPAz Pgz. CAz A Gvg Av. UArAiİ ƽ Ƹ mAiģ Ƣ AvzP Zɮv v It߯ zsĪ wj ngĪAz, DzzjAz v ggɣAz D P Gvg Pl֣. Jgq UAmAi Az ɮz Ƽnz Ī Ez jwAiİ ýzzjAz PAvU P vZzv. ĺvU ţB ĸjz. zê F P̼g gĪŢ. Cgg It wjnzAiAv. F zޥz UwAiã ? A ɼAiĪz U ? ƪP̼ t zg UAv P P̪ UAi E. ߣ, A Gzg iqP JAz Ptjqv rPAq. ĺv UAg zAz ýz.

'PAv ! ã z . Pz NgĪAiĮ ? úP V ? FU Agz dz gƥ Cxv ? vAz Aiig ? Ug? U AAzsz q sz櫮gĪU ƪUP PnPAq CĪ? AP APlqĪAi ? EAv AU UɵV ? Az J zުV. UAqzg AqwAi AAzs, AUzg UAq AAzs, Ejg gPɬAzz P̼ Ag. v GvwUAv ivvU CPv Ez Ez. U MAz dP vAz, v, Aqw, U, U v U Dg dU AAzs ɼAiv۪. ã azAzvzAz ej, dU gtU ZPz Q dUwۣ 84 P fêgU n v ţB n ɼAiwgĪAiĮ ? MAz dP Lz d Algzg, JAsvۣ P dU ePzAi ? F dzg iv FU Ugw, Az Eg gv qĪAiĮ ? gAiħzzg FU gAiĪ


Cs ir J dUAi qgv ߣ gQwgĪ dUñ gt V TAiiU. ' zsī F UAg tAi Czݪg CAvBPgt߯ PQ nv.

.P - 'zsĪAi ! v üĪzɯ jAi V CAv Q E. '

ĺv - ' F U sU, Az gU nvVv. Dv zqs jQ Ag AzsAz Dv qUq iqPAz F jw irzã. Dv võt, zgõt, võtU Ci nzݣ.'

U ï AAiīl Dv U Q Pr Dv CêĪ, øg, nֹzjAz It DvU wj Vz. DvU q PgzPAq Uvã. ã ģU V giv zs iqv PAii iq.'

PįPAv wAi Az Az ĺvU ĸjz. 'zê! wAiģ PgzPAq Ur, wz r ߣ Gzj. wU wAi ? Dv ê vUzPAqg UwAiã ' JAz CAUa rPAq.

ĺv PvP PåAz ýz. 'qV ? U ĢެĮ. ã ü, U wAi U ? wAiģ ZѣAz wz Dv AAiivP zȶ֬Az r ? DvU ģAiĪAv ivUr ? Dv ģAiİ Pr U Q ? Jg JzjU DvU CAiiz ir ? wAi Pvã ? wAi JAvU, ZѣU, zqأU, APU Dv UgAz qĪz Pv ? ã qĪz wAi zú ? Dv Dv ? zú g PtP. Czg AAzs lPz vzAv. UgĪ MAz wAi MAz dUvwAiiz azAz wAiģ Ugī - wAi ƮP DgĪz , wAi PAi P, Ci AtV UĪgU sUzz DgP. ã wAi PvAz AgVAi ? wAiģ qĪ CPg PzPArgĪU ã iq ?'

qVAi vɥUz. v vUV vۥlּ. 'zê Ce, ߣ Gzj' JAz ţB ĸjz.ĺvU Pgu Av. ýz. 'U wAi q gg. êɮg g g gƥAz Dv ð CPg PzPArj. F PƣAi g wAU īU U IuħAzsz. F UĪ U Pqvã. Dv CzȵֱAiiV Ī. A ȢAiiUĪz. F Uī R rPAq EzĪgV zBR gAiĨP. giv U DAiggUU Pl Pq.'

PAqīAz g D īz UArU Qz. PAv Czg ðz tڣ ĮU Uz Ī FZU vUz. PAqzPAz CzP ţB t Av.

PįPAv ivvUU ĸj Ugīq Aiit irz.

PAv Uīq ƸAiģ PgzPAq zsī UtU iqv AgVz.

NA vvv

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c