Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

ejv

azAg

gzsPȵ dAiPAdj gzsg Uêzszsj L

AR ZPvAgzsj PguPg Pȵڪgj LL

gq z QAi v Azg ı PAoAz sd iqwzݼ. JzjUAz vAi UëAzwAi PU PĪ Jvgz Ur wvVz. CAUz vۮ gg A gĵg QQjz vAzg. C MAzAz zsAiİAi sdAiģ gAsiqwzAv Cg ggV Aiģ qĪg. C gzsgtQ e gïîQ e JAz ýzg Jg CzP zsUrĪg. D dAidAiPg sƪiPU߯ vAqĪz.

Aii QAi Ǫ tAz Cw aP̪AiĹAz sPۼV nzݼ. CU Dg UwzAvAi Ptģúg ı gP C PAo APAqĩnv. sQ gV UëAzwAi Az wzAvAi sñV qĪz. sQ ZzPUz QvU vVAi C RPĮAz güĪŪ. v AiUU vPAv C l l eU PtAiįgAvۯ Czݪgɮg CAvBPgtUAi ewAiĪzAz zv AZgUwv. JɬPz qwzAvAi DAzU zsg zsgAiiV Jg PtUAi jzĩqwzݪ.
qVAi sdAiģ z. JjU ʪï guAi Av. AUgwAiiz Avg z vUzPAq gl zg. JzjUƧ z Ai iv zsܣV PĽwzݣ. Dv vd Jg DPv. RUĪz jQv ģAiĪgɯ vۮ PĽvPAqg.

'C ! ê dVAi uvg. EAv sQ gvߪ mAiİ n Azz sUzAi . U E , Pvj. '


qVAi PZaz. AAi CAUAiģ ZɣV jQz. ýz.

'U ! ã sU ! ߣ M gd PʻrAiĪ. Dzg U Agz Z R. Dzg zq AiVUU ۪Uz ܣ sUĪz. '

AAi Dê gl z.

ڦAiAi vAz vUzz AUz UAUvlz MAz . izs ú ýPƼ LAiAvzg m mU PrĬg. AiAPUvۯ zgzgz dU sdU Az gwzg. qgvAiĪgɫU sdAi GvAz qAiwv.

2

MAz gv sdAiį Vz Jg v v ܼUU gl z Avg Agz V QPAq gq ڦAiAi CĪz. Eã Pz ZѨPɣߪg ƯAiİ Eg gVU Pt a PĽwzz PtAv. ڦAiAi zAiq CU Az Cgߩ 'zsU ! gv vVz. bvz CrUAi zުVz, sdP zAiĪirP ' JAz ýz.

gVU Jz Av. ýz - vgt U sd Q. zsg PAogAz UޣVzã. êĪ -zAiAi U sd. CzjAz iv U vȦ.

' v Aiig ?'

' Gv̮ zñz gdPĪig. ߣ szãɣߪg. QwAiģ Pý ߣ q õ ir Azã. Azg zgAzz zAz ģ UުVz. UAzs ģúg - ız g QU ghAPg iqwz. ߣ Ua vã. '

'ĺgd ! Cz iv q.'


'CzP ?'

' ģ AzPAz UëAzU CvVz. Cz CAz AwgUgz. j Zz AzAi PnPAqã iqīj ? zú AzAiP gļUr. '

' ģ U q. Azg gƥ qwgĪz U DAz. zêģúg AVv PüĪz R. U wۣã q.'

D AiĪP vvg jQzAi glĺz.

PĪijAi zAiq ýz.

'gd gƥP ģwzݣ. EzjAz CU RUgz. '

qU sU AzAv Gv̮ gdvU v U gtAiiUĪAz wzqAi izsúU Dz DAz CtAi.

Ĩs Azg V ڦAiAi gtAiiz. wUȺz E sd eUU J zsz CPƮ Pnz. C CAvBgzAi zseUz MAz Jvgz Dz ï C tAi UëAz wAi w׸nz. sdAi Pz Aiig Pzg Az z ir z vUzPAq U ĺgd DeAiiVz.

gdģvzgɮg ʪg. x Cg PĮAi. F ʵڪ qVU gļV gdv C vAzz C U gvAi dUzg PĽvPAq v vlv qĪz CjU jü. ڦAiAi CvAi ģU PqwzAvAi Cg ģAiİ Jgq AUqUz.

AzAiAz Uުz êĪ PtP. Cz ú iv. vAi ƸAi ï E z ZrAiģ UAU üwzݼ. Aqw ð ú, v iwAz nz ģëPg F Jgqg zs gdv ģ vUqgAv. wAi v g sAiP sQ۬Az UޣV M Cq sdAiİ gAiwzݣ. gPtz vAi gAz DPåuU jļɬAz CAvBPgt PPĪz.


MAz CAvBgP gwzAvAi vAi ZrAi jvv. EAv PĮUl, aP Ez ƸɬAz vU CiVgĪzV RArv ýlּ.

gdv TߣV w߬z CAvBgP Az. vAi ZrAz z PQVz Dv ģ Ag òwzAvAi ewAiĪzAz gzPg vv.

sdAi sgAz qAiwz. Jg awv wUAv PĽwzg. ڦAiAi sñAz qv v Pwzݼ. C ʪð gU ej z ! CU ʪï wAi E.

gd På wjv. PVz.

' ڦAi ' PAo MgmVv.

ڦAiAi Ptکlּ. JzjU gd Awzݣ. PtU PAq Pgw۪.

' ĺgd '

'K, K ! JAv ĺgd ! CgģAi UgP vAz PĮm. JgzjU vzAv vvlv aPɬĮz PĽwgĪ . ʪð gU U P嫮.'

sdɬAz GAmz DAz vl֣ Mqz v wgUgAv. gd Mï U På֣UĪAz zAi sg. zBR GQ Av. ĮU ýz.

'ĺgd ! U - zĪU AZAi ýzɣ. ģ UëAzU CvVz JAz. ê zúz Zz AzAiP sAw nj. Az UAi FU UAi. Dzg v iv PtP úP MUj. FU PåP vvVgīj. '

'K, Kã glwgĪ . U AiizAi îAv P嫮. PĮUg Az ĪirPAq. '

'zê q, q, Az PĮUg PqĪz q. Dzz DVìv. gqvã. ' JAz ĸj PtgU MgɹPƼv gm lּ.


gw UqsAzsPg ! JU UPAz Uwۮ. PUAv qAiw۪. ģ sgVz. Pq Aiİ gnzݼ. ɼUUĪzgƼU MAz Ai zqP Az.

'zê ! AzPAz, UëAz. ģ ߰ UߪVz. Cz AgUgz. zú gdvz. EU DvU q. F gP iAܪAiĪz - Zz aî tڣ AAiģ - sƪivAi r Qqvã. 'Aiİ jPAq. egV jAiwv.

3

qVAi Pt qĪ wU DZAi zqz MAz gz PɼU ĮVgĪAvAi, v åz gVtAi PĽv GZjwgĪAvAi zsAiiv. gVtAi v eýUɬAz MAzgq gU vUz Pï Pn g vUz Prz. wۣAi qVU ZɣV e Az Jz PĽv.

'v, ãg, ߣP zQz ?'

'U Ƨ gVt. ã Aiİ vð UwzU ߣ FZUɼAiĮ P֪v. zêg zAiĢAz ã zQz.'

' AiĨPAz Aiİ jPAq. ߣ zQ gzVv. '

'CzP ! U üĪ. fêz C øgP ?'

' zúz U Ez qv. ģjU PngĪɣ C zs irPAq U jz. F t zúAzã Aid ?'

'ģ MjU Pl zú vۧjU Pm. Cz Zg ?'

' aP qVAiiVzVAz ģ AzPAz PAzU CvVz. F zúz AzAiP gļV ߣ z gĵU qzzjAz Ez Aiİ Qz. vã ?'


gVtAi FPAiģߪ wP zȶ֬Az rz. C PvUzPAq CAUAiģ jQz.

'U PAiİ ZPz. ãg gtAiiVgP. ɸgãi? '

' Ai'

'N ! Aiizë , izsú w, sPUøg ZPw, Gv̮gdPĪig w.'

'Czz. U zĪAiiUz UAi Ezg ZɣVv. jU Cu irz CAvBPgt ŵ JAzAU qvۯ Eg.'

'U ! JAv Ppt AzszAi DvvP Aiw߸gz. F ģĵ zú CP dU jPAz Īz. Ez xiqgz. ã v irgĪ. '

'Czã? '

'tAi - wAiİ dUñ qĪzP zV wgƦ aAiĪwAiİ UëAz CZ iqzVv. giv CRAq - ve w. Aii gƥz Dv Cazg MAz. wAiģ givAz wz DvU ê l֪Av jwAiİ ëzg J jUwۢv. '

'Cz UU. wAi g szg. U MAz gģrUrzg. Dzg Cv Avz CgģAiĪg ʵڪzzjAz ï zõAz Cg ģ Prlzg. ţB CU UĪ UAi E.'

gVtAi v Aiaz. PƣU ýz.

'U Dzz DV ìv. aAw s. wAi gƥAz UëAz fĪzzg, UëAz wAiAz s ë. U PtUĪz '

AiAi Pg gvߺg Rjâ iql Az tz aPzAz Ag itV Czg zêQ Az U wvVz. AiAi wgƥAz zêg


Cawzݼ. UɬAzz ĮUĪgU wUãã P Cz߯ MzVPl ëwzݼ. sd e DgwUz ï PƣAiİ

'zê ! F wAi êɬAz vȥۣV vP iĶ zú ëĪ sU Pq' JAz yvۼ.

Pzsz sgz eƣVz gdvU C glĺz MAz UAmAi ï JZgv. v wgUgAv. vAi iwAz v zq v irzɣAz Cxv. Czgq v C vg ģAiİ sd iqĪU rzz zUAq EAiĪgU qzzɯ MAzAzV Jzg AvAvv.

'Czã v ! z qAz ýz. C AzAiP ûz. vAi iwAU C ģAzAv DPæ l֪irz. C g zAiP Drz PlĪPgƦ tUAz zBRV JU gl Vzݼ. z ĺgzs. K wAiz QAiģ Cgt QAiģ Adgzl P Pl t PzAvv. JAzAzPAq. vۥP gAsv. JAi qQz. '

gvAiį zĮ. Pt azg AiAi zBSv wAi Ptwv. Jgq PU er 'wzê, Az UAi FU UAi Ezã. q qAzg CgģU vAj, C ? zú AzAiP gļj ! U qz t zú sƪivAiİ jqvã. U qz ï F tڣ Aɬzã Aid ?' JAz ýzAvv. vۥqv UAi Ptڪaz. 'Agzz UëAz wAi Uv Awzݣ ! EzQzAvAi UqsAzsPg qģqwzAvAi C x s AU PtAv. Cz ɼAiv ģĵPg vv. sUz Jgq PU ARZPU. JqsUz PU wƮ qgU. vAi ïAz sUz Aig Zz Zq, vAz sUz CzsZAz, UAUzë , DPAi ĬAz gqwgĪ d , D wAi Uv ýv.


ge g U Uv ? jAi , g sPg gaU vPAv g gAiiV vgĪɣ. dUwU M Aidi. Ej, U ü. ţB UqsAzsPg.

gdU vl֣ JZgv. v iv AZz ï. gdivU CAvz MAz . JjU vۥv. J qQ zg ڦAi iv E.

Agz JAAv sd eU qAiw۪. gd vB J Aiģ rPƼwzݣ. Dzg J AiAvv.

4

CgģAi AsUzAz PPƧ qv Uwzݣ. gdU D q߰Ai PýzAwv. PƣAiİ AzPAz UëAz CAQvv. D PP Pgɹ v۪ Cz ýz.

' ã F q߰ Pv ?'

'ĺ Azz zʫivɬzݼ. geUëAz Ag ܦzݼ. DPAi tAi sdU gg A v gvg. AzPAz CǪ vd AzAvVz. DPAi ĬAz gqĪ vv QvU Pɮ DjPArzã. '

' DPAi CU Az J v ?'

'ĺ Dg wAUVgz. Az CU zU DPAiİg.

! FU Cxv. 'PPU Z gg Qv.'

vzAv F Agz sdAiģ V PƣAiİ 'zê ! F wAi êɬAz vȥۣV vP iĶ zú ëĪ sUAU PqĪ ? CU滸 ' JAz yz.

V M gVAi AzĤAv.

'zë P'


'Czg F jwۣ ?'

' P'

g javVv. PAiİz tvAi å zqz irz. DAiAz az.

'zê , Ezã ?'

'zë, PiPAiģ zAiĥ, U JtPɬĮz Cgzs irzã. '

'zê, Cz Cgzs. UAz o iv. wAiİ UëAz r vP iĶ aAiĪwAiİ Dv qzzP P.'

'ã iĶAiĮ. zʫêw. C vۥ qwzݼ. CgģU, U JAzAU P PqĪŢ. '

'zê Ezã ߪ, v, v F wۣ F Aiģ CU滸ĪzP '

'ã AiĮ. , Cg.'

AiAi wAi zgAzUUgVz. gd DPAiģ DAVz.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c