Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

jv

azAg

CZvzgZg sdv iģsP t

zsgê AvB Uv B tt

giv U, - CdļAv wg Gzg irz GzguU Pz֪. VvZAi MAsvۣAi CzsAiz 'CvAv ĺvg irz CV sd irzg C zsĪAz wAivã. C J PAiU MPƼvã ' Jvۣ. Dzg Cz iv MAz tz ï - CV sd irzg iv.

ɮg sdɪiqvê. eɪiqvê. z zs gåPgU Pʯz iqvê. ã CdļAv U - zgZjU, ģ qAiĪg Dzg P zêg Gzjgz? Ez zq . Gvg C Įs.
ģ ZAZ, ZAZ, MAz Pɮ iqwgĪU vAz Aiavz. Cz VAiĪzgƼUV gAz zjAiģ rgvz.

C sdAiAzjAz iv zê CU zs. Dv Az Kzg Pr r m gzPƼ. ã DvU PqPV. Dv vlz ɼz Dv Pr ɼz UAzsP, Dv CUAz övUz sU, zszsU EU zɤ߹PƼzz ? zɤ߹PƼzãzg Ezg Cz CAvBPgtz v ê.

ê iqvê. w v zs CPg LAiU . Jgq WU vj iAiĪUĪ tڣ qPUAwgĪ Cv U CUUV Pz ir AU iqvê. AUAz GsU, CzjAz x, ès zgUU gAv ɣߺvv۪.


AiĪV ZgiqĪzzg êP CPjAi givƧ. Dv lg JgqAi CPjU ĺvg, zs Avg - ĺvg zúAz ê iqz. Cg Gzñz zެĮzg J P zsĸê irzg DUĪ s .

Fg sQAi U CP UAi Fg dAU wUz, ĺvg sQAi Czgq zAi CP. UgĪPz zAiĤl CeU - qsg z Cw ĮsV Ag z znzg. Fg zAz U PtUĪzzg UgzAz zAiP êɬAz Gzñv sQ zUAz CĸjĪzjAz RArvVAi d UĪz.

eAi - ĺv ýz iv zެAz qɸP. zAi CiˮzAz D. z gPz ĺv JAv zެlg CzP vP s zުVgĪz. zAi VgĪz Cz CĸjAi fê gƥUƼz.

z AiAzgã ? UgĪzAv Põ B z' UgĪPz zAv Pz zAiĤPƼz. CZVgP, CRAqV EgP, J AAiP CP Pq gz. Ugģx U Kzg Cu irzg P Dv ê ir zsUvã JA ģèsgP.

jt - įPg AVvAz UުUvz. U JAz gĪz D PqU Ql Püv Į wߪz l Avĩq vz. v AAzAz rzg Czg CjUĪŢ. UAi UĪeAiģ Pý Cz qɸĪzg zvavgUP. Uã tz Avõ. Dzg K PüvêAi Cz zsgu iqgɪ. CzgAv qAiĪz U P֪Uvz. EzP Pgtã ? zAi z. C ? zqsz ĸguAi zs嫮. UĪeAiģ qɸĪzg vg aAvɬĮ. De j irzã. Cz vȦ JAzVgP. zsAiİ gt AzĪz Aiĸg ? (Vv 3 25) z - zAi Aq. Czɵ wêVzg wAi C wê.


zު sv eA vvgB AAivAAiB

e gA AwaguUZw

z ުAvU e ۪UĪz. JAv z ! zsAiİ - UgĪP jAiİ vvgz z ! vvgUĪzAzgã ? jt AVv PüwzAv U zvav۪UĪz Gzzɮ - Dg R PƣU t Mv۬l CzgAi UߪUĪz UAi ģ DUĪz vvgv. éAiiz v A Prl zsz ïAi U gwAi U PAiv PqĪ UAi zsAiİ l CzjAz d xPvAiiUĪzAz A qɸ zgUP. EzP zAi jP gƥz MgU. z޼ĪzU e AiiUĪz. eAz PUĪz. z vvgvAi Ezg Cz RArv zs嫮. zúzƼVgĪ PƼAiģ vUAiĮ sâAi zݣ vUzPƼvê. Czã iqĪz ? zúz wAiAz ƯAiİAi EgĪ PƼAiģ JzPAq Az ĢPguAUP vAzAiz. UAi zAi ģ Ư ƯAiİAi vgĪ D rz gU PĪz. JZgV PAiîgUĪAv iqĪz.

'AAivAAiB ' JAz ýgĪzg Cxã ? ãP vgl EAAi ģUļ EAAi vz ģ rvP gzg zAi zs ? zAi vvgvAi Ezg ģ ãP gz ?
sQAiq sAiĪ Przg zU PjAiiUĪz. JAv sAi? CAdħgPv. z sAi. zBRz sAi. gtz sAiĪ JQAv aѣ sAiĪ. v AiiU PAqAiz ? Avg J Cvg MAz, J Uürzg gt Az ţB zPĪŢ. CP Pn dU tz sV U ģĵgV ngĪ sU Az. Ez l tUz sUAiä iv. Ez sUAiäAi Cz. PAiäAi Cz. givAi GAiĪ Cĸjzg ţB ģĵ d gĪ APAiizg K ? FU - EAi d xPvAi zsAiģ rAiĨP. sQ eGU AiijU Aiiz gaAi Cz rz CAvBPgt givqU wgVP.

A iv. vAzAiĪg U ýz Px. ƣߪU M ĺv Az. Hg zsz zêAiz Av. FVAv D Pg, UP̧ ĺvg AzqAi dU MgV Az z qzg. Pı Aiiv. zAi oz APgslg ģAiİ P. JgqAi ĨsU wAig ģAiİ.

wAiz gdpë. Azs vg߯ HlP Pgɢzݣ. dAsuɬAz AiwU PAi - zeAi qɬĸnv. U MAzAz MgAv Zvg VAiĪgU U Dwx Uzgɯ qɸ ѬĹzg.

wAiU ĺvg sQAi av. vz AzsPz GP gwzݣ. Cg GzñvAz Dv zAi ȢAiiv. Fv Uz Rܣzg tgg E Ugwg.

Fv CwPAi, vɼU ɼU PAq AUg ï PtqĪz E Pɮ. ģAiİ AqwAi evU d AiPg AUg ElPArzݣ. z zs gåPgU Pz irzg EzAz zõ E UtU߯ aPArzzjAz E PAqg Jg Pȵ֪V Ptwzg.

ĺvjU Ez PPz Uv۬v. Dzg E ð êĪ PrAiiU. Fv KPAvzAz U Az.

' wAig Uvg ï Z êīz ?'

' ĺ ! U øRz Z Dɬz. J CĨs irzg vȦAi DUĪŢ. ê üĪ gUz ivUAz viqwzãAz UvUvz. Dzg ģU Azq ĢAi vnAiİAi EgĪŢ !

'U r. Az U GPgUP ?'

Kzg GPgUĪŢzg V Az R ģg CĨsĪAv O Kzg vzg CU滹.'ĺv Fvߪ wP zȶ֬Az rz. E zjU vgĪ GAiĪ Aiaz. PƣU v PglzAz MAz øAiģ vUz Czg Jgq vl֣ EU Pl Gzz߯ E JzjU v Przĩl֣.

ig wAi ţB Az Cz OAiģ Pýz. AiAvAi Jgq vlU DvU Pl Gzz߯ ĺv Przĩl֣.

'wAiU P Rz z ZѬv. MAz U PýAi l֣. ' ! U MAzgq vlU iv Pqwj. v øAiİzz߯ Przĩqwj. v CU滹z MAzgq vlU U Pz R Pqw۪. øAiģ߯ F Przĩl At vȦAiģ CĨsĪAv CU滸P. '

ĺv zsz. PƣU DU JAz øAiģ߯ VιPl֣. wAi MAz UlQU J Przĩl֣.

'wAig MAz zq CZvAiv !'

'Czã ?'

'F OAiģ߯ ê Prz lzzjAz F WUAiįUv g U w Azīj. zQtPV OAiģã Pl֩m֣. Avg ePP Av. Cz CwPUz U gt vAzqتzAz '.

'FUã iqP ? v vPƼzP GAiĪã ?'

ĺv CzsUAmAi P Aiaz. PƣU ýz..

'GAiĪã Ez. Dzg Cz Ppt. ê qɸjj. '

'E, E, U wAiĨr J Pptzg qɸĪɣ. '

'F ĵAz U gt gĪgU MAz Pt gAiz giv zs iqwgP. PĽv DAz Pzgz. vã Aiagz. '

'UAi DU, v CuAiAv qAiĪɣ. '


Ugī Cu qz ģU Az. ĺrAi ð PuAiģ j gAUð Q z irz. ߣ ir rAil֣. vߥuɬĮz Aiig PuAiƼP gPqzAz De irz. vAz uAiģ QPAq Czg ï Pȵf Czg ïAz Ĩsz r PAq D zުirz. vzj UqU vU PtĪAv è UåPȵڣ sav qv zs iqgAz.

J sAiQAv v嫣 sAiĪ zqz. g UƼU ggĪ v EU Agz gAiģ nֹv. EzĪgU CvAv PAiiVz Fv ģU AiĪɣA sAiĪ v zêvAiģ Jzg vAz v. CAv gt sAiĪ vĪ GAiĪ sUz Az JAz wzq EzĪgU Aiz vƼqwz ê ɯ giv PqU jAiįgAv. CAvBPgt vl֣ KPUv.

MAz Jgq g U U ï U K GgĽ z. wU Hl VgU vAz AqwAi AgVz. AiijU E JĪ zsAiU. PƣU ĺvg V wAi wAi AUwAiģ w v UAqU egĪAv ir iAU߽PAz rPAq.

ĺv Az iAzZgUĪAv CU滹z.

'Ugzê ! g U PAiĪzP AZAi KvP

J⹢j? '

'C!g U ivã ? K U Pz V.'

'Uzg g U Avg AiĨPVv? '
'Cz ߰ FU F zúz ð Ci EzAi ? Ez JAz wgīAii ?'

'E'

'Uzg jg JAz wz CAPg ( JAz) gAi v ìvAz w' .

'ĺgd ! jg K ? Aqw P̼ R AvU eP E.'


' KP ?'

' zjU v AwzAwv. '

' DzzjAz v嫣 sAiĪ CAPg ĪPgU PAz QgĪz. '

' EAz Pü? '

'N DUz. '

'U ê Jgq vl OAiģ Plg U PPz Ī -P Pggwv. ê zjU øAiİzz߯ Przĩqwۢj. Dzg ģU K PgUwg. KP ? zAiīl Cu Pr.'

'Eg Cz Dï wvã. ã Ez K UU AZ øAiİzz߯ PrzAiĮ ? U Kzg ģ PgVv? '

' Pg ? U v JzjU AvAwv. sAiĢAz ģ qUwv. AiĪɣA zjPɬAz zêg UnAiiV rzɣ. U J U Pz z JAzg e Eg. AiijP Aqw P̼ J gvĺz. '

' U FU Gvg Pqvã. U v JzgĤwzg U v wPtzAi Jzg AwzAwz. U Pg gP ü.'

wAi vɥUz. Aiaz. ýz.

' v üĪz v. VU CxUwz. U Aii sAiĪ EgĪzjAz ģAzAv PAiAz wzg v iqwgĪɪ. iqwgĪz vAz, Czg juĪ sAiAPgUĪzAz ģzmzg, RArv PɮP P Pɪ. sAiĢAz sQ, sQ۬Az Q Ez v. A UUV VU vۥUwz. gt Azã. U s Azs v ezAiĪUĪAv CU滹.'

'CAii Avõ. ã o. ģ Azg JAv Pɮzg iq. F K U zsɬAz U


DAzv. Ugģx ߣ P rzݣ. Aiaq. ýz Pz zs iq. ģgĪ ĸU߯ MAzAzV q ı iq. Azú w۪irPAq AiivP ĢެAz zsɪirzg U ģAwAiiUĪz. sUvmP DUĪz. P id R CĨsĪ. '

F GzguAi U K vjvz ? K CRAq iAi DvU zz U ? g U Avg AiĨPVz. Cz vPƼP, JA sAi C ģU KPUvAiģ nֹv. CߺgU l zsAv zsUߣz. UAi v æwgĪzAz AgĪ P CvAz ģjPAiizqAi CAvAi U gwAi zsAiİ vqVzg Gzg Ugɪ ? RArvVAi Ag Ug zl.

AwAzñ

ģK ģĵuA PgtA AzsPAiB t

AzsAi AiiPwA PʫAiA vA tt

(CvAz )

ģ P : CvAv P Cz Aiz PqU wgVzg Ag Azs. CzjAz givRzg P.
ģgƦAiiz vmPz vA vļPwgĪ dgAi FU gƥ g UAzsUA Lz PĪU ƮP gP jAiwz. F PĪU MAzAzV a PgAiİ g P. Avg Cz givRVgĪ zsgƥz MAz MAz vƩ ƮP gP qP. Avg U eAiiUvz. CAvBPgtz PPzs zõUɯ glĺV z v UAUd dUñ êU-CPP zުUĪz. AiiĨsz Ptgwz Cz Rz ܣz CAqAz ɼUĪz.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c