Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

zsĸz gw

azAg

'F P Aiģ ģúgVgĪAvAi Az vdAiiVAi vۣ. ĺvUvۣ. PĮAiģAz Pgtir. ' ĺv U ýPAq z gAzg ģAiƼP òz. veêwAiiz UAg Ai CjQv zAz Jg DAiZQvgzg. ĸj vjzg.

'zê ! v zAz zszɣ. v JAz zAiĪirzj ? '

'PAz. F PĪig CU滸PAz x De irzݣ. CzPVAi FU AgĪz. ã sU .'

ĺv Cz v nz Ī PAiįw vqAi ðlPAq CU滹z.

üwgĪz Q.. gAi viz iv. AUz sjzg fAiİ Pmq Uz zgAzg wzݣ. CƧ zAvz zt. C UUã giv Pr irg. Fv zwۤAz DPvgV zg zg zñUAz zyU Az Fv Ai, zAv U Cs iqwzg.

FU nz P F Arv gAi U. LzAi Az Fv wsAi ɼAiįgAv. Cw aP AiĹAi CUzsz Arv A Ai vP U CwAi ArvA ɸg qz. ĥz Uzzsgsl֣ Fv p. åz jgvg̪Vñ Fv UgĪ.

zAv sPV PU Az. zArø ñgAz fAiĪg V s iqgAz.

UAU ñgg zsAz Į Į Fv ĢAiİ iqUgAv. Ag RP JgUĪ ģ zAvz


PqU wgVv. Ai RU vƼPVz Aii˪z P vzj Arvz evAiİ gU CPg iqgAv. vP zAvU CwAi wsAiAmv. zAr U F zyAi vdU gUzg.

2

CzAz ti. PĮ Aiģ vBP ߣP tPtU Vzݣ. UAUAiİ MAz ļU PwzAvAi CUAz CĨsv. v vAi At AqzAv. ţB ļVz. j Cz wA. ߣ ir zsP PĽv. AUt iq JAzg MUƼU ýzAvv.

CP V UgU åP Az v av CĨs ýz.

'U ! ã sU. ñg ߣ CU滹zݣ. U A PAiģ Pqvã. zAi evU gU gz Cs gUU evUrzg vd ZɣV ɼUĪz. '

A PAi Avg Ǫz PĮAiģ JAzP zV zsĸzgw JA ɸg Av. UAU vlz MAz PnAiİ Av zs iqgAz.

F zsĸz gwU xz Gv. zq zq Arvgq Pxir ïeV Cg ð qwzݣ. aP AiĹ F AAi PzAi C ArvjUɯ AAiģz. AiigzgƧ Arvgq x iqz Ezg FvU vȦAi E.

* * *

'f ' JAzg Pngz gU PV PgzAvv. gP gvۯ UAg AAiƧ Jzg Awzݣ. UgPAi ! CeĨ ! Dzg ʪï MAz P˦ãz vAq E ! nzAvAi Jzg Awz. D w ! RzAi CǪ vd vAqqwz .


UAg wAi MU gvۯ Pȵf vjz. 'xP Agīg ?' JAz Pýz.

'DUz. Dzg zAz AAiīz ! Cz wAiiz Avg xiqt. '

'Czã D AAi ?'

ê zAvz ivqĪU CAUz P gAz ýPƼwj. zAg zz dĹzU ' Fv ĮsV dĹm JA s - Ci GvߪUĪŢ? CAPg Gz㫸ĪŢ? vV ýj. MAz ü ê v zg U FVgĪ AwAi izs EgĪz ? zz dĹz Ci - CAPg U Azg zAv - t ArvU CiAiz ir ð zBR Pl RArv CAlz qĪŢ. Ez RArv. RArv.'

z UAg wP zȶ֬Azƪ rz. ģ zs s vgAUU KgAz. v Px ir ðz Arvg zBT avUɯ MAzAzV Jzg ggAz. zޣ Fv ģ D jQĪAv ügAz.

'U Arvz Z rz. vĨsP z DqAgP zg. ʰUl֯, UU EgĪzɯ j e. CĨsã? K wzPArAi? ĢޱQ۬Az ziqv Evgg R jAiĪzAz U Uv. 'FzA ' J Fg JAz üĪz Įs. D sɬAz qAiĪz P. ã Vzg JAi v - v - w Arv JgAi ߣ qP ? dUvۣ߯ wgƥAz wAiĨP? zAwAi CAvBPgt zVzg - P, Pzs, ès, zAsAPgU PƼAiģ ZɣV vƼz CAvBPgt zĪV iqzg Ai PnPAqã iqĪz ? UAxz zAi - ĢAi iAii úAzg gĪir i AiizU zúP. zú g. F Arvz zgi jgz ú. Ez߯ QvۺP. Pȵڥgiv gt Az. dz R PȵZAz v ZgtUAi P̨Pzg. FRv q. ã A. Pv wP ߣ. MAz v P. Gz Pɯ zsAiİ PAiĮqP. '

zAiİzݪ qz JzAv zsĸz wAiiv. Pz Pt zr ZnUɬAz qzAvv. F z AAi vdBAd wAiģߪ rz. v EzĪgU irzzɯ sAwAiƼV gA Cjv. vۥAz CAvBPgt PgV gv.

'zê ! EzĪgU CeAzsPgz vƼwzݣ. FVU CjUwz, Av CP - CAPgU wAiiVz JAz. FUã iq, v zj vj GzjP JAz ZgtPgVz. '

'U ! Aiaq. CAPgAz gAiĪ CAvBPgtz gUP sUzQAi dz z. v êĢAz giv G iq. Dv CUAz iv Gzg zs.'

UAg AAi zzPj Av Gzñ ir gl z.

3

Ugī CUã Dv. G֪z PzAv dzsU qAiįgAz. Ut Pgz UtUĪz U ? CAvBPgtz wUɯ AiĪV zúvAiz AZPñU sAwAi gz ï GAiĪŢã ? z - Z azPz ARZPUzz zsjAiiz ZvĨsd WĮ wAi U ? zzg KP ?. CUAzgã ? Ez MAz sAwAiĮ ? Ez w AiAz ģ vAz CzP PP Pn CzP gĪ J ĦĪz CzjAz PvPvzɣAz sĪz qUnPAi C? JA Avz AAiU Dv ģ gjzzjAz zs QAiAi jAiiV U. AiAvzAv dã PĪV qz Uwv. ģ wAi iv 谮. Az CRAq jt gA s 谮. FV PȵڪvAi AwAiģ PqU.


g wAU dir Aidã Pt. ģU zBRv. øg Av. PAiģ l wx Aiiv iqgAz.

* * *

Pzsg PvP Az C ߣ ir dP PĽv. ģ Aw E. AAv - AiAvzAv PAi d iAiģ wgVwv. ģ iv gUAiİl åzAv Aiiqwv.

v Pt az Jzݣ. KwzAvAi ţB Cz UgĪwAi z !!

KAii? PAiģ l JU gnAi, zsAi Pv?

'zê v DeAiAv g wAU CRAqV d zsU irz. Uã GAiU Pt. ģU AwAi P̰. Hgg wgUwzã. '

'N g wAU zsɬAz P PV zg Avg - dAvgUAz G iqwgĪg UwAiã? CzsAi qq. q . '

UgĪ Az Az UwzAv Fv PU AiAvzAv Az Az qzPAq Uwzݪ. Eg zg Pr V MAz lPz g PĽvg. UgĪ v zsܣz. Avg ügAz.

'U ! ģU GAi rAz vgvz. Ut Pg UtUĪz U? JAz AiawgĪ. zú vAiiwvz CRAq jt z Zv g ģ iv EAAiUU PUz gƥ. AZswP Ai ƺU wAiAz dzAi r CĨswzzg juĪV ģĵ CAvBPgt PĶvVz. CzgƼV PƼ PUɯ AtV V z sAUgzAv ɼVzg iv zúvAiiwvz, AZPñ Ptz g CĨs iqĪz zs. CzUĪgU DqĪ ivUɮ j DqAg iv. AiiPgz wAiģ PgV wgVĪz - Cz wAiİ P Īz Įs. DzzjAz AZswP


dUwU Ut gPg gU AAzs P ģU FVgĪ EAAiU AiĢAz Cz CĨs AZz PqU MAi AAzs v Uuå.

'Utvzz Ut. dUvۯ wUuvPzz. dUñ iv dUwۣƼVz wUuwvV Awzݣ. F AZswP dUv giv î ƢP iv. Ķ gƥz Dv U AZswP DgtAz dUzV vgvۣAi UAi gƥz ã zúgƥz ƢPɬAz zúPgV vgwgĪ. ã CAU. gAd. U zúz AAzs EAAiU ƮP Al PngĪz ģ Cx CAvBPgt. Ez vƼzz Ezg Dv Z wA wsgz. CAvBPgtU AAiUAz gUzõ UAz vA PArz. Cz vƼAiĮ v ê gƥz zêUAUAi P. Ut C. Ut dUz C. dUzñ C. v vĥP PgVz vĥP J sz. sz vjPU iv.

'ZAZz ģ rAi Pz zs gƥz Jgq ƣU Cs gUU. Egqg zs v êĪ vA. UgĪPz zެq. w dz zúPgVAi g iqwz, Cz lֺz Avg Czg Ci iv v߰ vAPƼwgĪ ģ zúsAwAiģ U CzgzjU P PtUtjtz gĥgĵv۪ģ swAiģ vAz CzP CAvBPgtz ĸ sU CĪ UjAiģ PqĪzAz Czg ZAZ guU Cvv۪ ĮsåAi. DzzjAz AAi qq. Pȵ giv CZ q. U gvAi Dv aAvAi evUgU. iˣ v Cs iq. U AwAi P̪z. v vĨsgƥ gĥz zgAiĪz.

U AUU ! ñg ߣ CU滸wzݣ. PU AgU. ܣQAv s R.'


4

zsĸz gwAi UAUvlz v PngzAi Ppt vU DgAzݣ. ɼV e g UAmU Jz ߣ ir zsP PĽvg zs vgĪgU D l Pzwg. Avg vl֣z CzsUAmAiƼU ģAiİ zsPjU V Az - Pir ţB zsP PĽvg Aii۪V UAmUl֯ Aiizg az Pt qwg. M Pȵ êĪ GQ Az PtUAz g zsgPgV jz Uwv. 'zê ! E zAi g ' JAz M CAUZwzݣ. Jzg, PĽvg, ĮVzg, qzg îW Į wAiģ߮z gã aAwwg.

gv gv s AivqVv. ģ NAPg gƦAiizAz zq v CzgƼU Pȵ giv Azg wAiģ wzݣ. zAz rz AzAiP R AqzjU wAiAz CAiĪ P PĪV zsir ãirPAq. PtڪazqAi GwAi JzjU Az gɫU zs v.

MAz ɼV e UAU ߣ irPAq Az zsP PĽv. ģAz ewAiĪz DAz CPg iq gAv. EzQzAvAi ģƼV wAi Czȱv. CzgqAi C P iAiĪv.

F P UUwz ? JAz Aiav Pt l֣. Png ɯ ewAiĪzAz PAz vA Vz. PAiİ A UëAiģ rz Azv z Azg wAi Uv Awz. Alz vAg Pg P˸ۨs iU éw۪. vAiİ Aig ZAz CAPvz Qjl ƼAiwz.

AAi ʪgv. 'zê ! E z ï zAi Av ' Jv ZgtPĮUUgVz.

CAAz Dv wAi gAiiv. dUwۣ CVߪ sAi AAiU E. M GZ gAz gzsPȵ dAi PAdj !


gzsg Uêzszsj ! JAz Z vlv sd iq gAĪ. M Pt azg UAm Ul֯, Ul֯ Ptکqvۯ Eg. zs, sdU MAzz ïAz gAvgV qAiwzݪ. Pt azg Aiiz Ptکlg Cz. Vq, g, , g, JzgAi JAi Pȵڣ PtwgĪAv zsAiiUwv.

AAv CAvBPgtzU ZAZ嫮. ģ Rz iw, Pȵ êĪ GQ jAiwz. At d R vAqqwz. Czv gvgPt, ܣsz JA UAxU gz F AiiP Arv Pȵ sQۥjvAvBPgtV Pȵ giv CU qzAvg sQgAiģ, sUv UqsxæP, sUv S JA UAxU gz CU Czv zAv s vA sQeU sAqg zsP sP۪AzP vgɢngĪ.v s Aii lP AvAzP F PɼV GzguU Pqwzê.

zss Pvã ģ vUtA AiA t

ewB QAZ AiV AiĢ gA Aw Av v tt

CPA v vzê Z ZvgAi sAiiagA t

PAåŰzg QĦ AiĤîA ĺ zsw tt
zsz CsAz Aiig av۪ ãVgĪz Cg D Ut Ai ewgƥz g qPzg qz. vUUzg AiĪģŰ jAiiz (AiĪģAi g zqĪ ) îW Į wAi agP R Pq.
AësƶvPgߪgzsv t
vAgzgtAszsgõv tt

uAzĸAzgSzgAzvv t

PȵvgA QĦ vvwĺA e tt
AUëAz éwgĪ, Pgzż Cgz Ƹ PʢAiAv éĪ, Azgz vAgzsjAiiVgĪ zAgútڣAv PAz vnAiļ tZAzAv ƼAiĪ RAqż PĮAiģz D Pȵڣz g vv Puɣ.


itvæ tvA Pȵڪiv z vA t

PߪAw Ai qsA v qs gAiA UvB tt

itUAz tĸl Pȵڣ Czvivߪ qs wAiįg C gP UAi DUvۣ.

CzvyyPgĥB t
gd A ޢPB tt

oã Pã AiA oã t

zPv Uåzsƫmã tt
Cz v eiUz qAiĪ ĪPĪ GAiģ iqĪz j. D vvĸAzsz sz e A gd Az ï DgqsVgĪz d. Dzg Uå Ai êıoz D jAi AvAz v zV irPArzݣ. ã iqĪz.


AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c