Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

QUv

azAg

AiVgd Ppt vAiAiİzݣ. ƪv UAz zgU. DUU g iv vUzPƼ. zúɯ PȱV nz. ivqĪzP Pq Q۬Į. îPü PU M. Ez jwAiİ vAz PAiĮ zs嫮AAvVz.

Dzg Dvz o. Ppt v. vU DvĨsUĪgɫU Dg jUt iqɣAz ѬĹnzݣ. CzUzg UAi Ez wAiİAi v߮AVĪɣAz zqsAP irzݣ.

Czs gwAi Ai, zsܣz AiVU Pt PnzAvv. Aiig vqU gwgĪAv sv. wۣAi P D ܼ߯ vA nv. dmzsjAiizƧ ĺgĵ Jzg Av.

'U ! F Ppt vAiAi z. Dg Pj. Dgz zú gPuAi qAiz. jgizA R AiUzsA. '

'U DvĨsUĪgU MAz vv Dg PjĪŢ. CgƼU zú z zg, vAz zú gĪz. Czg ErAiiV vAi iqĪɣ. '

'Z ! ã v wAi. zsɬAz zުz zú AiAv l vAz Ƹ zú qQPAq Cz zsU zުUĪ Aiĸ gĪgU CAiv Avg Cz PɮP MVιPƼw߸Īz zqv ? AiĪz zu irPAq zú gPu irPAq vAi irzg Utv Q۬Az DvĨsP CPjAiiUĪ. '

'FUã iqP? '

'vV Az Dg jU滹 ţB zsAiİ vqU. AiiUĪz. '


AiVU vl֣ JZgv. qvۣ ! D wAi E ! vd iAiĪV nz.

'CAU gdU M U. gdP C GvgPjt. zĪAi Aiĸ Azg Vg. AiUz gdv Dj DvU FPAiģ ir v AvUPAz Aia gõt iqwzݣ. PU iv U, SAiiU Uz. CgģAiİAi vAiAv P PAiwzݼ. zAi z AgU Az ģèsƫPAiİ gU wAi CPg iqwv. ɼUUvۯ ߣU V Gzzz Cv PP e zQu ĸgU irz Avg Gg, AiU, zs vx t, zAUU. Azs Pz P PAoAz ız sd, AVvU. gwAiİ Cg iv Pj Aw Azwzݼ. '

F JAAvAi vP VPAq Aw Azݼ.

zsgwAi jz. CguzAiī DV. Czs z Czs JZggĪUAz . AiVgdƧ - vdBAd wAi Plv.

gdwAi AzAiUAz Jz ĸjz.

'U ! v ã CvܪPP e ir ʪz iqwgĪ. ţB ģU AgV D ʪz vUzPAq UwgĪ. ʪz Cvܪ PjjAiz. MAz wAUAz CߺgUz v iqwzã. F U ߣ ir Ai ߪ irPAq U U . U z iq.'

'zê ! vgĪzɰ. '

'CgģU F sUz gAiİ Czs ʰ qzg gĪ ܼ PtgĪz. C MAz zq CvܪPzrAiİAi PĽwzã. '

gdwU JZgv. F av ߪ v vU wz. U U ߣ ir Aiĸߪ zުirPAq


jZjPAiƧ PgzPAq e zUq ĺv vjz zjAiģ rz gl.

3

'zê ! vieAiAv Aiĸߪ zުirPAq AgĪɣ. zAiĪir PjP ' JAz üv ĺvUgVz.

zsܣz AiVAi Ptکl rz.

'Ezäz ! Jgq UAmU AZ ߣ CU滹z zʫ QAi DeAiAvAi CyvV Az, F Aiĸ ' JAzAz PAq qVAi PqU wgV,

'U ? U U De irzɣ, MAz wAUAz Ai PĽwzã. JU Pz ?'

'zê v ߣ jQwgĪAv Püwgīj. FU Jgq UAmU AZ v - v wsAiP wAiAz U z Pt¹PAq ýg ?'

'KAv ?'

'Gtگgz Cv PPP z iqwgĪ ? MAz wAUAz GgĪɣ. U Aiĸߪ CrU irPAq Az Pq JAz'

AiVU DAiv. vU z CU滹z QAi F qVU v gƥAz zv vU Dg PĻz JAz ģUAq. ýz.

'U Avõ. ã vAiiV F Gt rwۢAi. U U vAiiz zʫ QAi gƥAz U zv Az CrUɪir U PĻzݼ. oiqgz. C Aiĸߪ v E. Pj gu iqvã. ã FU PqwgĪ DgAz zú QAiģ qz ţB vU DgA. Dg AtV qĪz vAĢU Cxv. Dzg zúgPuU vP̵ Dg Pj F zú AiAvz DzsgAz v۵ Pptvg v iqvã. '


E ĵv jgA t vUܪivA AiA Z Aiiv tt

C zsA P zĮsA t ʪv PAiĪvѰv tt

P v irzg P̢gĪ zsAi DvĨs zgAiĪgU UAi - Ez DzAi Ezݩqvã. F jg EAi ļU qvP Q MtV PȱV U. Z ƼU rrAiiV U. zgĪŢ.
ĺv K U MAz ģ PĽvĩl֣. K gwAiİ DvU DvĨsv. vdAz Dv jg ñirv. v v iqPzĢAz v CĨs dUwU gĪz v PvAz vjv. zsZgPV D PzrAz gl.

5

ĺv MAz Ai zqz zsPۣVzݣ, Av vgt. dAUãz Cgt zsz Aiig gâwgĪAv sv. Pt l rz. gâ zsAi gwzqU qz.

qvۣ Īig 25 AiĹ AiƧ zBTv PĽwzݼ. C r Azg P vV ĮVzݣ. åz Eg E.

D Ai ĺv qvۯ vl֣z ĸjz. zBS jvz PtUgɹPƼv ýz.

'zê ! Uv Ai vlz v iqwgĪ ĺvg v EgzAz wAivã. v zPVAi gwzݣ. F zs AiAPv. v PAq gwz Uī zú sgzzjAz qAiįgz EAi PĽvĩm֣. gwAiį EAi zBTv PĽwgĪɣ. ɼUzq v DP gqPAz zުVz. ģ zBRz sg P߼AiUqz EAi PĽjnz. Jz gqPɣߪgAi v zAiĪirj. Ez Czȵ. ߣ zAiīl CU滨P. ' ţB ĸjz.


'AzãUP ? APZz ü. zszz iqvã. '

'zê ! v ĺvg, vU Czszzz E. v F v v zQPqP. v v zs Ļi õUAz Av ãzBTU GzjwgīgAz Pýzã. '

'v, U v Vzݣ. Dv ţB zPg. g v zs ?'

'zê ! U ür. RArv ߣ GzjP. Ƨ Cx. U dUwۣg E. U nzqAi wAiģ PzPAq F Uzg U DzsgUĪA zsAiAz JAl UgU Qzɣ. Fv Az wz PArzݣ. zs jv dg Az Jgq UAmUAi v嫣 zjAiģ rz. U dUv ƣV Ptwz. v zAiīl U zQPr. Ezg ߣ Uq AiĪzsgdU PĻPr. '

'v ! FU U ð ú P Prnz. v UAv ţB zPg. ã C evAiİAi UPzg DvvAi Uw. Cz v. oiqq. '

'Uzg Uw ? ZgtU qg. Kzg ir U zQPr. '

ĺvU P vZzAvv. Aiaz. PƣU ýz :

'v U zQĪzP EgĪzAz GAi.'

'Czz? zAiīl w. UUV JAv vUPzg

z. '

Uzg Avõ. U OAiģ zުiqvã. MAz g ĪAiģ vUzPAq . Dzg,
'Dzg K ? ýr.'

'ã Aiig ģɬAz ĪAiģ vgĪAi Cg ģAiİ Aiig wggz. Ct, v, CP, vAV, v, vAz, Cd, U,


Egɮg Aiz EgĪ ģAiģ qQPAq Cg PrPAq vgP. v AzsUgzg wzg Cg ģɬAz RArv vgPqz. '

'AUU Avõv. vl֣z gl. zê ! U Azĩqvã. CzĪgU v EAi EgP. z PAz zl Uvã. ' JAz üv D v P ĺv zvzl U U glĩlּ.

AiiZQAi ɣz AiijPAiģz ĪUV Hg Czz Pv. F zBTv DvzAz Jg gPUAqg. ĪAiAx Cw vZ ۪ z iq Jg Az Azg. Dzg C ģAiİ Aiig vۺV? JAz PýzU iv Jg AvUAiĪg. Jg UýqĪg gu gvۯ CPjU v w, w, vgU eP Az zBR GQ gAv. QUvU zBR ï ï GQ gwv. ĪAiã P̪z. zBR, gt, APlUAz v۪z zAiUAz iv D PAiģ Pj zs嫮. zBRgv UȺU i fêU DPU Pt. ߧ U gtPV zBTwzã. Egɮg w, w , v, iv, v, Azs, zg, zjAig gtAz v۪jUV Ul֯ - wAUUl֯ Ul֯ Ptg jzg. Eg zBRz jAz zBR Czg z Cv. Ī P E JAzɤ߹v.

wgwgV PV PƣU Ugzê åP Az. F qAi zgAiģ qvۯ E jUʰ gwz UAi Ugzê ģP Pýz.

'v ! U Ai P̰? '

'ĪAiã Qv Dzg Cz l֪ CPg iv V.'

'KP '

'Aiig AiĢgĪ ģAiiU, zBR gv iU E.'

'UAi ? dUvۯ zBRAiĪVzAi ?'

' Cz'


'Ezg zBRz sUɵ ?'

'ĪAi P E'

'Jg Aivg. v vPƼ zs嫮. nzqAi z. q A d qĥVAi Ez. UU U EgĪ AAzs JAl iv. CzP Az CãVzݣAzg Cj V. v Avg Aiig ģAiİ FU ngĪ JAz U wAiz. zúAz nz MAz vl gPۢAz ɼz vAq F zú. EU tڣ zݩnz. PƼv gĪz Ezg uɧg. tڣAi gvĺUĪ F Zz aî zAz wz øVAi. '

F dUwۣ zBRP̯ Ʈ Pgt Ci. Cz AUgz ZjzAv. ê wz F Ci JzU Za PƼwgīj. Ci gƥz PZwgĪz. U CjUzAvAi Į ĮU PZwgĪzjAz U UwۮzAvAi úgƥ CAvBPgt߯ Dj PP z sQU ܼ EzAv irnz.

F dUv AAiU - AiUvPzz. Jgq fêU - U evUrzg AAiU. CUzg AiU. AAiUAz R, AiUAz zBR, F Jgq U vU. F Jgq U vU. F R zBRU, d gtU JAiģ j eAz AzĪz QAi Pv.

J R zBRU PƣAi DAz. ã zú. U zúzAv zú z UĪz. DU ã Piĸg U CjzAvAi vAz iv Us gĪ. C ţB Az rz AiĪgU zBR . EzP Pƣɪz.

F Ag ZP vPƼzQgĪzAz iU. Cz zú, Dv JAz wAiĪz, wzAv qAiįgA Cigv v fê z irPƼz AvAi EgĪ CP Pn fêgU Dzsg - DAiĪz dUzv C sQ۬Az zs iqv ê iqv AAzs gAi w߸Īz. '


'Ugzê ! ߣ CU滹. v DêzAz CUAz d Aw RP Aiw߸Īɣ. '

U ! zBT fëU êUVAi Dv CĨs zsgAigɢgĪɣ. F tڣ zAi zúz Ci q. vU DgA. zs sdUAz v vUƽ. ɽU Aiİ ߣir . UAz Avåzñ iqvã. d xPU.

Ugzê ߣ CU滸wzݣ.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c