Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

fêz

azAg

' ģ ñg Aiģ CQwz. U gV JzgAi fAi nz. dUwۣ iqPz Pv DvvȦAiiV irzã. '

' v üĪz j. U dUwۣ Kvg ïAi EZҬĮ. v zst. v êɬAz ߣ zg El AaĪzP ? v åzAi EzPAq v Fg êAiİ sVAiiV fêxPvAiģ qAiĪz Pv ?'

'ã üĪz j, Dzg U M Uzݣ. CU FU JAl . U gĪ Aw vAz P ltz Ag iqĪz P , CAi EAvz MAz Ag rzg Aidã ? Ƨ AiizzgAz bvz iqz. gĪz dUU UvUzAv P PAiħz. ã PU Azg E Ag CU AzAvUvz. Cz GAiU. '

'v PɮAz jmg DUvۯ PU gl nj. ê ģU Az E z UU. ţB PAi AiZAiģ vUAiwj. ߣ E l RArv PU Ugz. '

'U zqzAz Pvz. Cz zsĸz gPu. CV JAl . C zqتV zAvV Az Az Az QwAiģ GP. C zĪAiiV ƸAi ģU Az Agz sg ê ir ߣ vȦ rP. '

gAitgAiģ v AqwAiq iqwzz ð Asu. C MAi CPjAiAz ɸg qɢzݣ. Pʯz gåPg iqĪz C s. PbjAi Pɮ VzqAi ģU Az Gg V MAz


UAmAi P sUv gAit iqwzݣ. AiAPz sd DgwUUwzAv gw JAl UAmU Jz RP ir zsP PĽvg AizAiĪUĪgU Kwg. Avg ߣ, Azs eU VPAq Hl irzz ģAiģ l gqwg. v fê AwAiĪVv. zAiiĪz CPjAiAz ɸgĪ qɢzݣ. UAi zPAz îPjU aUU vVzݣ. Pj PjAi CAi VAivۯ Aw v zgAiwzAvAi PU Aiit irl֣. UAUߣ ñgz zs, sd EU CPĪV vqVzzjAz U Pz UĪzAzg Cj DvUUwg. ʸg bvz Dv . zsz sUv ZP gg dg gwzg. Dv P PU iˣ aU Cs irzzjAz C AwAi fê gUzõUz v vgUz DAzPgVAi Vv.

ð AsuAi Avg Pɮ Pɬv. åz AiAzg Fg wAi igzsUV gl ģU AwgU E. Jgq Uz ï v PU gng ɣAz vߣ qP Aiv qgzAz zsĸz ZɣV rPƼPAz PUz Av.

'v ߣ Aa PU AwgVj. Ez jAiĮ. vq PU Az ñg ê iq CP Pr. w Įz wAi fê Cgtz ɼɢAUAv. v zst JAz v gAiĪz jAiĮ. v fêz U CzssUz. DzzjAz ߣ gPgu iqr .'

' PUz vĦv. PvU tAi irnzã. U UU RV fê iq vP Kl irzã. ɣ v gƥU iv GPAq Gzz߯ U PĻwzã. U Aii zszAi AZ ir. jAig D C EgĪz GPAq U Pq. ztAiģV iq. CgĪ Dv ɼz C sQ eUAz fê vUƽĪzzg AP QwAi P xPvAi GAmUĪŪ. zsAi vUzP zú v. zú UAi. g Aii˪ Vv. zޥ Pnz. vzêvAi D餸wzݼ.


Aii˪z Pz R RU CĨsAi. ģ dUwۣ sUsUU CiAz AgV. Pv P CĮQ AwAi fêAz Dv PvPvU Dêz. '

* * *

ʸg bvz v sP vïg vzAz Ģ v. g dU j gtUAi Gzݪv. Aii gd ĺgdgUU, zsĸAvjU, P̢z UgAz Ag tPtP Wn CvAv dAsuɬAz qɬv. zQAiU UAzsz PnUAi GAiVnv. Utzz zɥżU C ܼg. vgtɯ UAzsAz UAzsAi C fê UAi, CPgzzU gi Pv zPv, vUsUU ; fê CPg mU Aw zgQzU, sU Az V vU Az Az gix fê. PƣAiİ Qzsz gt Eɮ Dz.

2

gAitgAiģ guAvg geñjU gĪ DzAiĪ PrAiiv. C Gz Av däAz gĪ DzAi EUAz Jgq Ag dgVz. Pw zUv zsguɪU Kgv AzzjAz qU zs C m-gU, EU RZ Pz C fêP GAiĪz P֪v. qU nPñ jPAiiV PfU jz Avg CUV Z t RZ iqPv. ֯U C jPV Av. zsĸz P , P֥l Nzwzݣ. vAi PAz ɼzzjAz AzAiĪ èPv. evAi qUg zz C UðUɩzg. C z s, g fê P v, wP w EUAz C iqwzݪg C Aiz Ug vggAzg. P֥l NzwzzjAz wAiAz mɸ v jPAiİ Pq 80 CAPU vUAiwzzjAz GzsAigU vzgUU vz. CP qUg v v Ugm, l Avz zgsU l E evAiİ AzsAzAiģ


iqgAzg. zsĸz PAog ıVzzjAz AeAi Pz ְ QAi MAz sdAi Pl gAsVnv. UV ְ vgt MAz v zêAiz ߪñzAv iqv. F zs geñjU fê P֪v.

Kã ir Jֵ P̺Q v Czsm Hlir U m vA HliqĪzP CPiq zs嫮v. E ֯ rP? Pf zs AzĪjP q Avz AiZUU gAsv. PƣU P֥l v zrz PưirAiizg U zs AzĪj PAz zsjz.

vïgg Aqw, JAz P֥l Cs . g l R JAz PAq. ƸzV fê PV Pư iqPAz tAiĪz Avg J U K iqP Avz U C vAiģ PgAiįgAz.

êAi lg ƸzV MAz Pg PSAiģ vUɢzg. C Pư uڼUU MAz gƥ. geñjAi PUAiiV ĢުwAiizzjAz tU ð ZguUV ùAi Az ï idgAz ëĸnzݼ. UAmUU KĪz. GzAigUAz gAsV ߣ, d, gAitU gU ģUɮzAU C v AiĪUɯ Dg UAmAiƼUV Vqwzݪ. ģɬAz PSU Jgq ʰ zgzzjAz KP UAmAiƼU ɽU C Dg VPAq CrUAiģ irl zsP PjAig vUzPAq KP UAmAiƼUV ģU U QPAq gl JAl UAmU AavVAi PSAiģ gwzݼ. FPAi P, gs, PıUĢ, Pv eUw EUAz idg svVzݣ. FPAi i PưAiAwzg v UAAiAiP۪z ztUAz PSAiİ PɮUggɮg UgzgUU vz.

PSAiİ z U Pɮirgz. Aidi êAilg PSAi ZguUV Azg. J AUwAiģ PƮAPV Zg irzU idgg ' vdAiiz Pİã


Ai PSU AgĪAz DPAi v d gs Pv zPvɬAz Jg gU iqĪAz wzg.

geñjAi idg DùU Pgɸlּ. Aidig JzjU PaAi Pnv.

Aidig ýzg :

'v ߣ qPAz EU Pgɹzã. PĽvPƽ. '

', v PSAi Aidig. Ƨ i Pư AU. vzjU PaAi ï PĽvPƼz ?'

' v rzg zʫêwAiAv Ptwj. ê PưAi AUAv C. ê Aiig PP Qz zqتģvz jgP. U NzĪzP, gAiĪzP gvzAi ?'

'z, nPõ Īirzã. '

' ê KvP̪ F PɮP Aj JAz Pü EZAiiUvz U K P֪ AgP. Ezg Avg F PɮP gg'

'ê üĪz d. U FU zq P֪ Az. fê dgUĪz P . U EgĪ M U Pf Nzwzݣ. C Jgq Nz P. ְ P̼j NĪz zsjU zs嫮. Aidig zq zAiİzg. CjU gʪv gƥ ɣ gwv. v RaU GPAq Gzz߯ UU gĪAv Kr Cg PU glĺzg. Cg PƣAiĪgɫU PAiį Ez D v Qzsz v Pv ir CAi zú vf zg. Cg guAvg U gĪ DzAiĪ PrAiiV z C zsAz zsz P fê ir zɪ. qU Jgq UAz Pf Nwzã. CU EAlgrAim V .J. x vgUwAiİzݣ. E Jgq C NP. C Az iqĪgU U P . jwAiģߣĸj PɮP Azã.

'F PxAiģ PüwzAv lg UAgzg. Cg vAiİ gg AiZU ĽzqgAz. v AiZ ir 'v! Aidig Aii Pɮzzgi ' JAz Pýzg.


Azɯ ePP Az geñjAi Ptڣ g zsgPgV jAiįgAv. Pgz Cz jirPAq 'gɫ rmAm vïggVzg. Cg ɣ DUĪU Ezz PtzU '.

' v ! Aidig ɸg gAitgAigãi '

geñj vvVι zAz wAiģ az.

lg vl֣z, geñjU Per AU ĸg irzg.

'v ! Aidig U GPgirzg. i, t, zsU GPl ߣ Przg. Cg U vAzAiAv, DzzjAz ê v ! U. ê PSAiİ HUzggz. FU ģU PĻvã. fêP Evz gƥU U Pe RZ Hl UgUU Lv gƥU, Ml 75 gƥU w wAU Lz vjTƼUV U PĻvã. U F êAiģ iq U CPPr. ê F Az RArvVAi PSAiİ Pɮ iqPqz.

Ez PüwzAvAi idg zUAq PSAiĪgɯ DAilg. geñjAi giv C Cd PguUV j jU Ĺz. ' zê ! F ã ï Pgu Av' JAz gɬlּ. ĮU ýz.

' lg ! ê zAiiAvg. zqتģĵg. Aidig v CPgAiİ Pv zȶ֬Az U GPg irgz Dzg ëU U vjwgĪ zAiAi ZѮ ? ê DV Aia tAi vUzPƽ. Ī Dvg qr. U zúz Q۬z. Ģ Ez Cz GAiU irPAq Pɮ Pgu iqvã. ê wAUU 75 gƥ Pqr, Pɮ r CzP vPAv Pư Pr. E P. E Jgq Cx Jgqƪg P֥lg U vAiģ P. DU J jUvz. '

' v ! U RArvV ür. ߣ gPgu iqr. ê v ! U ! Ez iv CPPr. '


' lg ! êAi U ggz sgVz. Dzg Aiv߫. jwAi MvqAz U t PVz. GPgP wAiiV giv CUir Pq. U PlA jgP, LAi, DgU Av Qw U Pl Pq. Ez gP.'

Aidi nU UrAiİ PĽv geñjAi ģAiģ Az jz. êAilg DPAi PAiİ 75 gƥU Pl PĻzg. zsĸz AU geñjAi fê, Egq gvAPV qAiw۪.

zsĸz .J. jPAiİ xıtAiİ gAPqz z. CU zʪAiUAz Pgz RaAz CjPP UĪ CP Qv. CAz AzAvg AUjAi zq PɮAz Pqnv. Ezg Dv v DZg, Azs, sdU ng. vsAiiV PvzPV vdAiiVz F AiĪP v wsɬAz v îPjUU P PɼV PgjU, iAzsgz evAi DøjU aUAiiVzݣ.

geñjAi FU RVzݼ. MAi ģvz PAiƧ qQ vAz UU zĪ irzݼ. C A ܣ Ug CzQAv Zz wAiģ giv Pgt¹zݣ. UVU 800gƥ A gvz. MAz t Jgq ƪP̼V. CU dUwۣ PzĢߣ. ? vAiiz wAi PAz Kã Dêzir gɢzݣ Czɮ PUr.

U v AqwAiq Az vU ĸj Avg A Pɮiqvۣ. ƸAi zw. ʸg PfAi .J. irzݼ. DPAi vAzAi CgģAi PAmîgV zzjAz AzAi DZg ZgU jAiiz jwAiİ Pt qɢzݼ. gƥ, Aii˪U zsĸzU CgƥVAi Ezݼ. Ǫ tz sAz A dz Ag AzĪjPAq UĪzPVAi tz s Egɮg MnU CĨswzg.

geñjAi ƸAi ɸg sUQ. DPAi dVAi sUQAi. AU EgPz CAi, PlU. CzP


Pgt E. KPAzg zêg C KvP, AiijU, Pr Ez wAiİAi Enzݣ. PvA tz, UtAvz w, zêvAiAv Cv, wsUz P̼ EUVAv aѣzäz, ZUPzzäz ? C Agz CĨsPzɮ RU qɢzݼ. Cg ģAiİ l PåUUU, CZgUUU, CP Eg. Cg ģAiİ J Dz. AiZAzg UwAiİ P v৺z. Dzg geñjAi Agz vAiĪU Aiiz P vAw. Ez geñjAi PAizPv wPɣߧz.

zsĸzU zU UV Dqg Av. Dqg PU vUzPAq vAi Al ĸg irz. vAi, AqwAi, Dqg Nzg. j U C. Czg evAiİ 200 gƥU r. CVU MAz g (1000) gƥ A, P Pgz AU, zêg P ï P KjAi Uqت iqĪz. Rz ï R, CPƮz ï CPƮ, zrأ ï zq. Eã P ?

MAz geñjAi UU ýz. U givU J Pgt¹zݣ. Dzg MAz Pgv iv Ez. Cz ã jr DvP vȦAiģ PqP.

'Czã üi ! CzP E APZ qP ?'

'E ! ã Cz AvõV qɹPqĪ JAz U Uwz. K PgtAz EzĪgU vqɢz. VU ePP Av.'

' Czã ! APZ qz ýq'

' vAzAiĪg Ugz ï PAiİz tɯ RZV ã EAlgrAim P蹣 NzwzU U zrأ Pgv Av. z PSAiİ PưUgV Pɮ iqPV Av. Cz ģU zBRV zsP vAzgAiiUĪzAz U EzĪgU ýg.

zsĸz aѩzݣ. 'Ci ! ã Pư Pɮ iqwzAii ? Cz PSAiİ ? Püvۯ U APlUvz. Av vAiģ Pư PɮP PĻPV Az fê x.


Av Ai mAiİ nzzP U PưAi UwAiiv ? JAz Q Q CAz.

'U, GzUP ģ Pqq. üĪz ZɣV Zg ir Avg Az q. zêg ĺĻģ. C U Z P Pq. Dzg ߣ jP irz. D jPAiİ Gwtz. Avg J ƫ g JwzAv qzĺìv. Cz VU üwgĪz. '

'ߣ ְU jz ï U zrأ Cs jvv. g wAU Mv Hlir t Gz. Avg Cz P֪v. Pe fU, ֯ bfU zrz APv. CiP MUV ģAiį PĽwzg ã zAv DUwg. g zPvۮ Eg. fêɯ Cgtz ɼAUAvAi DUwv. zqعPAi zgi ģAz QvۺQz. Pư Pɮ iq zsjz. êAi lg PSAiİ U uڼU ð ù Pɮ Qv. z Pɮ irz. givU ï Pgu Av. PSAi Aidig Azg. Cg ߣ PgɹPAqg. vAzAiĪg CPgzzU CjUã GPg irzgAv. Cz ePAq ߣ ģU Cg nU UrAiį PĻ CAAz wAUU 75 gƥAiAv ã PɮP gĪgU w irzg.

'Cgã v t PqPAz CQ. Dzg Cz zȶAiİ j. Dv zAii sP PvdgVgPzg Dv t lPƼz jAiĮ. U FU giv CPƮ Pnzݣ. CAAz U EzĪgɫU AgĪ t߯ gɢnzã. Cz 13,500 gƥUV. AiĪV rAi v Cv t AwgVP. Ml z g gƥU DvU PqPAz E֫z. ã D E֪ gjPq. '

'Ci ! ãã Aiaq. zú z. AgĪzɮ Pz s. MnU 15,000 gƥU PrqĪz zs嫮. Uzg ir E MAzƪg zƼUV D t Prq Aiw߸vã .'


U ! MAzƪg zg Jgq vUzP. Dv t zQgĪzgUV wjzg P. Cz U vȦ.

4

Cv v v UAq EjgU Dqwz ivUAz sUQAi ģ vļUArv. PAmîg U vïg Aqw Av zAv. Ezg P Aiz K Qz U zAvV iqĪzP J vUirz ? E iAiĮ. êAi lg v PvdvUøg Pl t P gɢnzݼ ! Cz iqPAz UU üwzݼ. C ! 15 gƥ JAz AvV Aia gAz. zsĸzU v z g. UV J P֥nzݼ ! Aiazg ghA Jvz. ! ' Cz AiawgĪz. Dv Dv AvõAz z irz t P PqP ?'

'Czã U Uwۮ. D Aiz ZZ iqg. vVAv aѣ ۪ U F AZz. DPAi ýzAv iqĪz Pv. U vAz, v, Ug,zʪ J DPAi. DPAi ģ AizAv RVngĪz Pv, zs, vAi ģU êUzAv ã qz PAqg U vȦ.'

'vAiĪg i ģĵg. AUggĪ Aii zõ Cg. CzP zV Pgu, ê Pv eUv, v vAv ģès EU wv zêgAvAi U Ptvg. Av w, CgAv Cv, Ejg AgĪz sU.'

'DzzjAz ã sUQAiiVgĪ. '

zsĸz CPz J RZU AQqgAz. Jgq UƼU z g gƥU Prz. tP MAz AP qs֣ êAi lg ɸj vUzPAq MAz nPãz Dv AUU Az. gg Pı Uz.


'ê U GPg irj. vAi P֪ v zs, gzñ , AvzUɯ DU PɮP gĪgU ê t MzVj. GPgP vPg iq U AiUv E. Dzg ê Pl t U PvdvǪPV iqPAz ivȲAiĪg DeAiiVz.'

' Cz zsVAi giv wUVAi U Pnzã. zV Pl ۪ ţB vUzPƼz AiU. '

FU z g gƥU Pqvã. U zêg AiUvɫj Pnzݣ. DzzjAz t AwgVwzã .

'Cz , z, P Aiz U CPzz PqĪ CP PlzzjAz vAzAiĪg GPgP wAiiV C êAiģ irzã. '

Eg v ZZ irzg. PƣU q֣ vUzPAq zsĸz ģU AwgUPv. Kzg GAiĪir D t PqèPAz vAi o rz. zsĸz ̪w Aivߥl֣. PƣU êAilg zêg eAiģ iqv iˣAz AiĪ AZ QPArz Dv Dz PɼU F q֣ vj Azĩl֣.

geñjU FU 70 . zQAiiVzݼ. RV ɼz zúzzjAz C AiĸzAv PtĪŢ. MAz U ƸAiģ, åP Pgz PĽjPAq 'U zsz ! ã U vȦAiiUĪAv ê irAi. vAzAiĪgz J UtU ߰ ZɣV PlV. vAzAiĪg PAiİ ñg Aiİ gt Azg. ã AqwAi, Dzg Ug êUAz ģAiģ QzsĪV irj. U dUwۣ DUPzzã E. U gtP æv. JAzzgAz F zú qèP. ã P̼ ƪP̼ RV QwUUĪAv ģAiİ R AvõU vAqqwgĪAv giv CU滸PAz gvã. ê RVj.'

'Ci ! ã FU gtz ivqq. ߣ ê iqĪ CP FU vPƼz q.'


'JAzzgAz gĪ v FU J, ZɣVgĪU Azg Avõ. V zPPA DAi E. '

CAv AiĪ MzVv. MAzĢ ZѮģAiİ ߣiqwzU Pejz ɥAz PįAi gAsv. Aii OAi AidP g. zsĸz JQAv ivȸêAi RAz wz PbjU Uz gegz ģAiİAi vAi êUV Avĩl֣. Dg wAU ïv. C Q̣ gdUɯ Vz z Dzg vAi gU AiiU. C îPjAi g szzzjAz E Az ge PqĪŢAz RArv PɮP gPAz nø Pl֣. vAi UU V ýz. 'z WgU. MAzgq UAz Prwۮ. E J PrĪz Cz Uwۮ. DzzjAz ã Ī PɮP U. ߣ rPƼ sUQAi Ezݼ.

'CzUz RArv UĪz E. U êVAv aѣ Pv嫮. ߣ l MAzg Pt gP Ug ' zsĸz vU AqwAi AiĢAz ߣir AZz ï ĮU PĽj UAfAi l PU Pl֣. MAzgq UlP PrAiĪg APlv. UAi ĮVz. MAz PAiģ U sdz ðl vAzjAz ƸAi AUg êjv ýz.

'P̼ ê RVj. zêg sAiĢAz Dv Puzj VlPAq qɬj. R ˨sU MAiz, Plz, J Dv. CƧ v. Gzzɯ eƼ. Cgz dUwۣ CƧ gvggƥ. Cz ePzlPAq ê RV j' JAz üwzAv C tQ jìv.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c