Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

azAg

JAl UƼU gP V bZ vUzPAqɣ.

vAiģ PzPAq UīAv wAiiv. PAzw MAz WAm P v̮PåUwv. Ugzê CtAiĪzAz êĪ vzgwv. Cg z iqzg ģU K MAz zsz ügz zBRUwv. CAv gP z JAl U jAiiV z g.

Ai PƣAi Azz Cg Cu Prz ivU zAiz CAQvz

1. jwAiģ Jzj zs iqĪz PAiU .

2. g Pt wAiAz CĨszAi giv CU Ugv iqĪz.

3. gP UVgĪz MAizP JAz wAiĨP .

4. Ugģx zú JzjU EgĪU JzjU EzAvAi s Dv wP MAz - zP, õ Avz Uzzg DgzsU ElPƼP.

5. zsU CPƮz v zުirPƼP.

6. CPz ivU Pr iqP.

7. ZjAiİ MAz AiĪĪlPAq Cz zެAz CĸjP.

F K ĺPU gP z JAl gvU ģ iqvqVzɣ. PƣU F K zެAz Cĸj, CU ssU jP iqPAz tĹzɣ.

Ugģx zú JzjU E. JzjU EzAvAi sPzg wPAz P. Cz Pý vUzPƼz gvĩm֣. Cg iV gz zPU PĪz l֩nzg. ļU - sl̼z l֣ Aiig sPg vAzPnzg. gU UĪU Cz GAiVwzg. CjU ʪð mAi ï Z Cig. ɼV PPqgwU Aii r mAi zުUwv Cz zsz ߣzgU ðgwv. M ߣz AZAi Z P zúz ðz qwv. DzzjAz Egqg AiizzgAz PüPAz gvĺìv.

U zú JzjV. Cg zPAiiU õU ߰. K iqĪz ? jwAiģ JzjP.

V Aiazɣ. KP ZjvAi ePP Av. zuZAig åzAi Ez CjAz vPV zsīzAiģ PvPAq Aq PgjVAv D qg qU Jg jĪ UgĪţU Az ? P sAiĥqP ? AiaP ? UgĪ AiiVgĪz dVzg Aii Ugw wPz Pgzg Czg gPzz Dv sg. zެAz UgĪP Īz sg. DzzjAz E Az Aiaz zsAiģ gAP JA tAiP Azɣ.

zPAiģ irP. Aii gz irĪz ? g UAzsz PUjPU Jwz P. UrUgƧ Pgz UAzsz gz zPAiAz iq Krzɣ. g U Cz zުv. C zz gz v P Pɮ vj, aѸPA GzñAz ĥl vU vjzAv GAUĵ֪ zV ir PɼU Jgq oU ir ïUz CAZPn CzgƼU z Pw Kã irzݣ.

AiAP zPAi Av. gvAiį Cz jQzɣ. PU QPƼ sgV PArv. Z sgzz Ugģx GAiVzg qAiĪz P֪UĪz ? Aiazɣ. ģAiİ Jg ĮVgĪU ĮUwz ĺrAi ï å a Cz PU QPAq, CAU F jw gg qz jQzɣ. Cz sgVz ɨgU êzzjAz, wAiAz D sg JwPAq qAiĪz P֪zzjAz, Cz wgjPA tAiP gĪ wU ɼV e UAmAiiVv. UAzsz g. Czg PvۣAi Pɮ. ɯ e. qĪzP ZɣVz. Cz PtU ZaPƼz ? zs嫮. UrUgU Pl ɯAi C PzP. Dzg U GAiU. DzzjAz Cz ɽU gAUx Ai zêܣP Pl m֣.

zê ! FU irz zPAi U jü. zPAiģ ã vjP. CzPV Z AivߥqĪŢ. ã AiiVgĪz dzg ģ sAi U UvUgz ? JAz y igAi gv z QPAq UAi ïAi PĽvĩm֣.

zsz Cs E. UAi ï PĽwzã. vz ï îPüPAzv. oirzɣ. P ê Av. zg. PƣU P eê Az PnUAiAvv. ģ MAz aAv. zê ! zPAiģ ã vjP.

v vPrgAsv. zú PɼU v. JZgzU gv Īig g UAmAiiVgz. Dzg Qz z UAi Ez.

ɽU Jz ߣPU ir DùU Azɣ, CAi Ez aAv. zPAi gP.

zs DùU M zg MAz ĤDqg iq Azg. CeĨ. Dg CrU ï Dvg ! RzAz vd Ptwv.

`êã AiawgĪAwz. Rz wP vd Ptwz. F aP AiĹAi U DzswP wAi EgĪAv PtwzAiį. `

z g iwAz gUz.

Cg PĽvPƼ ý MAz PaAiģ Pm֣.

`v üĪz d. Jgq UAz zqzAz AiZAi vU w۩nz.`

`Czã? Aii AiZAi P ģ gz. aAvAi avVAv (z t qĪ AQ ) Plz. avAi t lg aAvAi zQz jg zĪz.

ģ AiZAi ggz. Azg Cz a Cz wir qP.`

v ivrz Avgz Cg DwAi sAi nv. PxAiģ߯ UīAv CgzjU ým֣. PüwgĪAvAi Cg ģgĪ ewAiĪzAz êĪ ï nzAv PtAv.

`U JAsv z zP. ãzg Evgq z. giv Ai DPAPAi JjU EgĪzzg Cz Īz Ppt. ߣ rzg oAiAz vgvz. zsAi z - o vzz. Aiaq. ߰ MAz ev Ƹ zPɬz. Cz ɼUA PqAiz. Cz UgVz. Cz U MUAiiUz. ģAi EAi åzAi Ez. U E vP PbjAiİ gzgVzݣ. FU Cz vUzPAq Az Pqvã. `

`CzPã ɯ PqP ?`

`CzP ɯAi ? Cz U jzg ɯAi Ciˮ. ã Ugī CZz sQAiģ Eq Cz zsPzg, CzjAz U DvĨsP zsPUĪzzg F zP gAi q.`

Jgq ĵU Cz vAzPlg.

gv Jg ĮVz ï Cz PU QPAq jQzɣ. J Czg qzg DAiiU. J zsAz Cz vȦPgV PArv.

ģUz DAz üUĪŢ. UAi ï PĽvɣ.

zê ! ã Cg Pgu. CUzs Ļ. MAz U, MAz gw CaңߪV ߣ rzU F zPAiģ vAz PmAiĮ? Cz Pl֪g D zg. ã CgU V Cg j, ߰U gĪAv ir, ۪ vAzPmAiĮ? CAvBPgtz D r, CzgƼVAz Pýz ۪ vAzPngĪAiAz sUwz. DùU J dg Az Uvg. F F zg Az, ģ aAvAiģ PAq rz, v zPɬgĪzAz ý vAzPnzg. zê Ezg g嫮? Z ɯ Pl irz zx wgjĪAv gu Pl֪ ã ! Dvgz D jQ PƣU ã D zPAi evɬgĪg CAvBPgtzƼP Cg j ߰U PgzPAq Az, Dgzs zs vAz PngĪAiĮ ? wAiAz CĨszAi giv CU UwPAz Gzñ. Cz CPgB v. F CĨsz-zP zz av ïAiİ Pʪq ɶgĪAĢU CjUwz. zê , V zsAiv. MVAz jĪ gVAz CU滸Ī ãƧ JAz CĨsP PngĪ. EzQAv aѣ QAi P ?

U gix wAiz. AZ jAiiV Cj. fêz JgAv Pɮ P Pzz d. Dzg iv gtz v ߪñz DzsgAz ã U zgQgĪ. dUwۣ UgU EAz, Jg oPgAz xZjUAz wz F Uī AAiĪ jĪ zs av ߪñU P, CUƼU CUv gɹ, ã ģĵAz, ģĵ gƥz vgĪ zê ãAz APAiģ nֹgī. zê ! CU滸. ã g , gAit ã, sgdz U J v x irzɣ Uwۮ. D gv z g UAi ï PĽwzã. AqwAi Az PVz ï JZg.

vl֣z ߣPU VPAq Cg ģU zɣ. D zg Cz v ߣir, AzsAz V, eU Ctªir PƼwzg. PĽvPƼ uAiģ Plg.

`, ê Pl zPAi U MUAiiv. Ugģx vj, vAzPngĪAz svã. `

`Cz v. ɰAi gU UĪŢ. ɼUUvۯ ߣir eU PĽvg, Cz VAiĮ zs gq UAmAiiUvz. Hlir Aw vUzPAq AiAP MAzgq ʰUgU , vļUUV wgUrPAq gvã. ģAiİ dgg EgzzjAz ø֦U UPAz gm. U ã sU ! F aP̪AiĹ gUP ģ wgVz. CzAz t j. Czgq ߰ ow۬z. F Jgq ģ rAiĪ EP̼z Jgq ƣUAv gU ȢAiiV Czgq rzz iqèPA o, jzg zsAi UnAiiUĪz. `

`zê DP vU. Dv ߼U, gU JAi 妹gĪ. C QAi-CU PlUĪz zAi Z UjPɬAz z AiAiA gĵB Ai AiZzB K B `

`F gĵ zުAiģ. Aii zAi Gvߪzg Cz zAi gƥ DUĪ. Ez wit.

Ugī zPAiģ CjAz Pý vUzPAq fPzz AzAi. ã U iq. KPAv ã ewAi jwAiİ zPAiģ jQz. jAi zêUV wAiAz tڣ Az Pa UɬAz gar øVlAv ã zPAiģ PU QPAq jQ빩m. eɪiqĪ zPAiģ PU QPƼz ? JA sAi g. C ?`

`d , ê FU ýz ï Czg gu Av. Ugī eAi zPAiģ PU QPƼz vAz gvĺìv. DU U Az sAi Kɣ߫g ? D zPAi sgAz vjzU, Cz zê GAiVĪz UA AAiĪ, Cz jQPAz gæzz Cz. ê Pl zPAiģ gwAiį jQzã. gg Cz PU QPAq Cs irm. Ez v ?`

`v Uv ? CAPg Cg. ã sgdzz. UgzêU UgVgĪ zPAiģ z iqPA s ï AuPg iqwv. Cz FU e zPAiģ z ir Pnz.`

`ã o. JAv Pɮzg zs iq. DUU Az Uwg. U Az Kzg GPgUz. `

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c