Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

dzs

azAg

Īig z Ugz. DU IĶPñz Pʯz Pɮ U iqĪ AiU MzVv. w giP V C Jgq WAmU P ŸPAiz Pgu iqwz, UAU vlz AzsAzAiģ VPAq Ai DZ zqzgĪ Uz AiAP Dgw êAiq gz ţB Īig MAsv WAmU Aw ܣP AwgUwz.

UAi AU zsPAg MAzg jZAiĪv. Īig Lv gĵz vAi, Evz z U Uz Png MAzg iqwzg. Cg ʵڪg. Zv AyU. Cgz gzsPȵg s wU avPPUVzݪ. ɼV Dgw, Avg d, Gg, ţB d, ZvZjvv gAit EUUĪ wU Ptz MAi ðnz vU CrUAi zުVqwv. ţB ߣ, d, AUgwUUĪ wU zs MAz WAmAiiUwv. MAzgq WAmU AwAiiz Avg zQAi wAi nUAiĤlPAq v gAitPgAwzݼ. U Pɮ P d ir VPAq AzsP MAzgq ʰ Ai gP V gĪU Dz ŸPAiz Pgwzݣ. DU U gg jZAiĪzz. Cg Az ģ M sQ AxP wgVv. CzĪgU U Ut Pgz Aiz AP Eg. zsAi J Ut ĸAzszAi Ev. zúvAi P, dUwۣ Cvv, EU ZɬAz PñAZPPtz Q - EAAiiwv azAzvz ģU PĪ Ut Pg zsP ģîĪAvz zsAiiVg. Dzg F sP۪ivvg Cê sQ, C gtv, d g s, zU ģ CgqUɼz. jZAiĪ ȢAiizAv Z P MgqƧg gĪ Cs ɼɬv. M sUvz z, KPz AzsU sQ êU g wAiĪ ZZAiİ UAmUl֯ ãgVqwzݪ.


ĮĮU U sjvUvqVv. ģ APU߯ QvۺQ AP gvz Av wAi iAiİ zsAi ܣz, zê zê zsgĬAiiz sQAi DAzz AzĪtAiĨPA M ZѬv. zê v Av MAz AvUg MjAz Gzñ vUzPAq dPgAzɣ.

'U UAi d iqwgĪAii ? JtPɬAzã Aid ? Cz ozAv. zsAiAz MAz e Aq. g UAg sAz CxߣĸAzsiq. Pz JtP -z JtP R. ģ P ãUPzz R?'

z zsg gAz U üv vAiģ êĢAz CUrzAvv. vl֣ Ptکl Jz Avɣ. dmzsjAi s wAi zjU Awv. lz nz Jvgz Pl, UgPAi, DeĨU, êAiP۪z Az, CUz u, z PtU, D wAi vQAi vdq ĽvV CǪzAz vegAiģ gwzݪ. sQ۬Az ĸj PĽwz Dz Dv PĽj Dv zAvz (PPɼU ) PĽvPAqɣ.

DU ɼV WAm. UɬAzz RP AzsU VPAq dP PĽvPAq MAz WAmAi ïVv. P v g diqPVzzjAz dAZP Pl Cz ƸzzzjAz UAm Ul֯ PĽvg Gv vUwg. Gvz KjPAiİgĪU vl֣ D ĺv zzz CAzsPgz qĪ AZĺƼzAvv. J gêiAZ Vnv. Fvg ? JA Ai vzjv. CU AzU g wAUzzjAz Cz g iAi AiivAiizzjAz vP C z zsUɯ javgVAi Ezg. Pt ghƮz DZ UAUvlz ĺvƧ DUU Az v iqwgĪAz, P wAU iv Ez JAl wAU nm PqU UĪAz Pýzݣ. Fv D ĺvgz JAz AiagAzɣ. Fv Pl vAwAiģƧ zúszAvAi Ptwv.


Pɮ ĵU ۧgVzݪ. ĺv AZ iˣsAUir ivqgAz.

'gAz EAv wۣ EUP AzɣAz DAiqq. ã CzswAiAz, zsPAz . zAv UAxU, Pɮ GvU N DvĸAzsPV zñ AZg iqwgĪAiAz Pýzã. FV zsAi M sQAi PqU wgUwgĪzAz wz zsAiģ qPAz Azĩm. ɼV e WAmAiİ AzzPAz PüĪAi ? ģĵ dz wAiģ PAq rAiĨPzg Ez jAiiz P. Aii AiZɬAz ĮUĪ Aii sAz KĪ D sU qĪ Dv wAi d gƥ P۪Uvz. ã diqwgĪz r Avõv. ã PorAi V Pz Czs vUɢzzjAz õ UsU CPzAvAi ߣ jQPƮv. ã diqĪzã j. Dzg CzgAi ĢAiģ GAiV AzĪjAiĨP. '

AzĪjAiĪz UAz PüPɣߪgAi 'K, UAU ߣP gqt, F sv Aiz z Ai êAiq MAz ʰ qzAvUvz. Czgq UAU ߣz t Īz ' JAz üv gl. Png aPAq Dv Azɣ. Īig MAz ʰAi ïAi qɢgz. UAUvlz ģúgzAz d ܣP Azɪ. UV g jAiwv. dvgAUU ݪz zñz iˣ M sAUiqwzݪ. Cz v CguzAiĪUwzzjAz PvU MAzAzV CAvzs Uwzݪ. Azigv Į Į ģUwzݣ. ɼV ez D Av Aiz D v zñ ģúgV DPtAiĪVzg C v UAUdz ߣ iqĪz zQuvUAz zq zsAiiVAi vgĪz.

ߣ irzɪ. ĺv åzAi Ez lPzrAiİ zsܣz. E wU ggAwzjAz AzɰU gqP ? ĺv v PngP UĪ Ezg ܣP gĪ JAz Aiawzݣ.


'U dã MAiz Dzg j JtPAi P̢Az Aid. '

'Uzg dtAiģ Qv۸Aiħz ? P Pn Ul֯ dU iqPAz U gĪg , U U Z Z d iqzg ֪z ASAi wAiiUĪz U ? iqwgĪz Aid ?'

'AidAz. Ez. PtPv̲zUwA vvUZw MAi PAiAzU GAiUz. Dzg E z. wAiAz zsAiģ UAi iqPAz JjU MAz PĪ Īz GAiUP gz. CPjAi AiUv zsgu QUߣĸj zsAi gƥ wzݨP. '

'd g zs - iP, GA, GZѸg, JAz. GZѸg dz sd vU gv۪. ģ vzjV wAiİ Cx v E Dgzs zêl vã aAwz Dv Ļ, UtU eĪ vU ggu iqPz AvU UnAiiV GZjĪzjAz ģ KPUU AiĪUvz. Ez zAi n֮. JgqAiz GA. Ezg vnAi iv CUqwgĪz. F wAiİ iv JtPAi diAi GAiUz. gAi iP dz iU ܣ. JtPVAv s R.'

'ã Avd iqwgĪU Czg CxߣĸAzs iq. i wAiİ d P EAAiĢAz qAiĪz. EzAz PAAi. Ez t Q۬Az qAiĪz. P EAAiĢAz d iqĪzg dz Cx tzq Cz jĪz JAz DVz. d gAiP۪V qAiĪzzg UAiģ MAz Aiīvz UwAiİ zAvUĪz. tz UwAi MAz PP vgqĪz. tz UwAiģ Pĥrz CPĪz jwAiİ g PnUl֯ d ir ztAiĪzQAv UAgV zsV '... ... z... ' 'P.... ,... ... ... z... , g... ' JAz GZjgAzg Avzq tz UwAi ãP gĪz. PñUƼP VgĪ AiĪ PĥrzAvUĪz gZP uAiiĪ ƸzV iqPV. QAii QAiq


AiAvt iqngĪzjAz D Ai vB DUvz. g EAAiUVAv P EAAiz aѣ õz. Ez g iqĪz UAi ƮP. F UAiİ P gƥz PAAiĪ ggƥz eAAiĪ ern֪. vP d QAiAi PAAiĢA qAiĮqĪz. gAAiĪg GAiUiqĪz E. GAiUz ivP ? Czg gƥ wAiĢgĪg CP A.'

'gAAiĪ d QAiU GAiVĪz U ? '

'UɣߪAi ? z g Dz iqĪz. Jzg CĨs ģU v VAAiĢAz d qAiĨP. gAAiĢAz wAiAz z izsg AiĨP. CAzg D Ī Aiigz D wsĪ Azg wAiİ êĨs Ȣ iqP. Ez CsP Azg Dgzsw Aiİ êĪ ȢAiiV sQAi ggĪz. U g ê zsgu iqĪ Cs irzg vg g Cs iqPVAi E. eAAiĪ ģ j Uvz. Aiīv UwAiİ VAAiĪ tz jUvz. Ezgq Avx aAv iqgAzg t ģq jqvz. t ģq gīPɬAz ĵĪiߣrAi ZgAĪz. Ez zsz xiAi. EzjAz iAi gUĪz. Mn֣ üĪzzg MAz d QAiAiİ g AiU zުUP. 1. UAgV Aiīv jwAz AvZgu iqP. 2. Avz izsg gzAi gAAiP CĨsUP. 3. JP aѣzV Avx aAvAi egUP. U g RV d zުzg oAiU, AiAiUU CPvAi EgĪŢ. '

'Avx aAv JAzgã ? '

'Av Aii zêvAi ɸj d iqĪɪ D Dgzs zêvAi gƥĸAzsAz D wAi gƥ ģ aAwgAP. PPĪV z, vq, Al, Jz, RU MAzAzV zs夸v Cz Aiiz Avg ð CAUU ã irPƼv UP. At gƥ vzjU AvUĪgU Cz vU Pz P


P̪AvUĪgU GvAz zsAiģ AzĪjP. ' U üv ĺv v Gzñ Vz. E Z Z üwzg ģ PüPAz D qwv.

Dv CAzz v Pngz PqU gl. Dv AzAi qz m֣.

ĺv Png Ez ܼ Pw AzAiAz éwv. PɼU UAUAi jAiwv. ï iZz Rg AYU V lwzݪ. vۮ zqzq PU avPPUVzݪ. F qĪ zqzAz bAiiPz g F aP Png avPPVv. gĺA zê PngzƼP zsUߣz. Czg VAi Aiav PĽvɣ. zsAi ĮsV vgĪŢ. PptV Ptwz. wAiAz d Pz jwAi zBR APlUAi Pz F dzAi nzAAz CP zsz P֥gAgAiİ ļVgĪ fêU giv PqU wgUĪz P֪VgĪU Dv AzĪ zsAi P֪VAi lg Dv UwAiã? giv Eɮ CzsVAi Ptv EgĪŪ ! DAi ãgz wvjUɯ ã UwAiĮ ? ߣ AzĪzP EAv Ppt gAgU ļiUz g zjAi E ? zê ! ģBAwAiģ Pq. Azg wAi zAz ߣ PvxUƽ ! JAz AvV zs夸v CzgAi vAiģV m֣.

zs Īig Jgq WAmU ĺv PngAz gP Az. z êAiiz Avg ýz. U zsAiİ P ĮsU Ai E. ģ êĥ gV UAz vUz givqU wgVzgv. Gzzɯ vU v jUvz. zsU Al Pn z z P֪v. Gv Zz iU ĮsUĪz. zsP zȶAiİ v zê CUz vã vgz. wAiAz zBRAi ߪñzAi zsP Dv QAi ȢAiiV Ez A lְU CrUUĪz. zg q.

E Pz ivPv qɬv. Dv Pv ģ ï ewAiĪzAz s jv. gĺA zê


jgAz, vUAz, ewAiAz ggl jgzƼP ñ irzAv CĨsv. F ĵAz KvP Uz zsAiİ gvUPAz ѬĹzɣ. ߰ ã GvQAi PUArv. avz Ai, AwAi vzjz. DvzjU PĽwzAvAi zsUߣVm֣. J v Vzݣ Uv E.

ģU AgVz ï gĺA zê GzñzAv diqgAzɣ. Dz ï PĽv gV At QAiģ߯ GAiV zs iqgAzɣ. vnAi iv CUqwg. ....z.. JAz WV zsV GZg iqwzU tQAiq zsAi qAiwv. gAAiĪ giv Cg ĻAi sz Av, zê DAzg AiįgAv. z z ģ ZAZ gøĪz P֪ DUwv. d QAiAi ï ïAi qAiwۢvAz ģ ï Z s gwۮAz sUwv. ZV AiU iqzg AidAz C߸wv. M JZv Z Z Aivߥqwzݣ. Av dzAU UwAiģ Z zsUwg. Dzg Q j qwzݣ. ĮĮU ZguAiq tz Aiī UwAi ãP ggAv. ....z.. JAz WV JAiįgAwzU AiĪ ï îP UĪAv sUwv. t AiĪ ZĪz E JAz M UvUwg. ģ dV KPUV qwv. ģ Cwv CUqz Dgzs wAiİAi wzU F jgAz Ezg zqzz vegƥAz sUwv. zqzAz P zúz DPgżzV Ptwv. PɮPɮ ü F P CzQAv zqzz vAz vdAz DjnzAv sUwv. ģU swPjg Ptvۯ Eg. vd iv CĨsUvqVv. F veêAi jgAz ĪAv dZguAiiUwv.

F Piz vd zsgAi ï ï vvqVv. vAiİ V jPƼAv Ptwv. Ez MAzgq U Cx wAUU zsAiAz Cx. F wU gĪ wU


iAiĪ mU Jgq UVv. zñzAi CAv v zñ MAzg zsAiģ iqwz. M gg gg Aig GzĹzgɵ ɼPUz C P Ptgwv. Czg zszAi dz QAiAi qAivۯ Ev. FVU gV gɯ PrAiiVnv. CPzU Z, ߣ DgU gvV Eߪ PɮP ģ E֥qvۯ Eg. PĽvg, Avg, ĮVzg J Dgzs zê aAvAi - Dv d ߣ Dj nv. Aiv߫z Pt qPV AzU APlUwv. U U DAii gޣUtz PɮU Vl Cĵףz PorU Vqwzݣ. Pt a PĽvPƼz U - R - DAz. J v Ptڪazg ewAi zAz DAz vgwv. jgz zqzz ewAiĪz jg, Cz Djz vAz ɼP, F JgqP DzsgV ZAzPAwAiAv ɼUĪ P, EU Cviˮ DUVqwzݪ.

Pɮ U zsɬAz F ewAi jg ZvAi UwgĪzAz CĨsUvqVv. ɼAUVAv v, DAzPgzg Ai vdVAv CPV ɼUwv. Ezg qĪ M îWzAv vl֣ Ƽz iAiĪUwz vAz ewAi ðAiiV Ptwv. v۪ Czgq vAg gvߪAi Qjl Ptgwzݪ. UAi qwzAvAi, ewAi - PP g GUj P, Ezɮ AV qĪ PAiĪV vj iAiĪUwv. F ð ewAi PtgĪU CzĪgU Egwz ɼPɯ veûãV Czg zsz CAzsPg, zsz AZ ƼzAv F ïd鮪Pl vAgzsjAiiz vegƥz bAiAi vj vl֣ CqVqĪz. Cz J rzg PtU vȦ۬ĮzAvUwg M Czg zUzg, Cz vjgĪz zszg w j zBRUwv. Czg zPV PĮPAoAz qwzݣ. M zBR vqAiįgz PqUl֯ Ptg jz UwgĪU D ïd PAwAiP bAiigƥ vl֣ vj iAiĪVqwv.


FaZU zszgƥ zĹv. ģ KPUVzU F jgzAi E JAzg Cj Egwg. Dzg vAz jgţ E zʪz Av diqwgĪz Ptgwv. F jg swP jgzAvAi vgwv. ɮAz Czs Cr ïAi Egwv. D jgzAi zêzz GvPvAi vgwv. Czg PtU zê zPV vwzAvAi sUwv. Aiį gêiAZV zê zz GvPvɬAz gzAvUwv. wAiAz rAiİAi gP AZgP zV zvAZgUwv. zê KP zsĪ , jPAi E P. U z Pq. Vã q, JAz g Eqwzݣ.

zê zUz Egwg. DUU AaAv vj iAiĪUwz D gƥ ģztAiĪAv qwg PAz GvmZAiiVv. Cz PAz PgzU gwg. M Dz ï PĽv J irzg gwg. Aivߪ߯ tUr Pqwv. egV Jz PP vƼAiĮ zU a CaU PPqz - PPU Qz PlV qwv. DU C J U, Czg zzg C PĽv qwzݣ. UAi P Pɬv. g Cv. U gwU P sz gv ìv. gV PɮUɯ P̮ Av Vzݪ. zê, zê Jߪz dv. Av vAvU AiĪĪɯ UU jìv. PtU AiiU wAi s, Czgq C , UAi Pt aѩqĪz. C EA AiĪī. M HlP PĽvU F s Az lg JAi Azz CAi Gz, Dj, CPvAiiV wgzzݪggzg Jzg AZ, Ezg E E. gv UAi ï Jz PĽvg, UAmUl֯ Cz î zȶ , Ptg, Pt azg Cz ewAi jg. Czg vۮ vAz ew F Jgq ɼAU zs Eɮ vl֣ dUV ir gAPıviqv Uv Aiv AwgĪ îWĮ w, vAi ï Aig Zz Qjl. Pg t, Aiİ vAg, PAiİ PƼ, Czg MAz PƣAi DAzv ZɪiqwgĪ Aiģ ģúg Czsg zñ


lwz, vAz PƣAiİ gU PtAiw۪, F gƥ qģqwzAvAi CzȱVlg? UqsAzsPg, ƣ, D ï Cz PqUl֯ Ptj Pr.

U ï U Pz. ĮĮ wAi PuzjU Pɮ ĵU gU Avv. vļ g zުir Pʰ rzPAq zê jQĪ P gAzɣ. zê z M MAzAz jwAiİ DUvqVv. M tU iqv PtAiv gwzݣ. M zsܣVz vAiģ rz Crqwzݣ. Dv Azg zgAz qv UAi w v üĪAvzg Dv Az a vPƼwzݣ. AAv FU E. V U zêU qĪ Ez CAvg PrAiiUgAv. zê ߪ, Dv JA sz UAi av. DU zúz ð wAi AzqAi D ewAi jgAz guAi zsAi Pý gwv.

ܮ zȶ֬Az Zjzg Ezɯ zsAiİ CĨs. Dzg zȶ֬Az iv ܮ E P E. J zê DVnzݣ. giv Cv - zsg Az ï ܮã ? Pã ? J MAz C ? CAvBPgtP Dv zsg gzAiizU givĨs wAiAz wAiİAi sPۤU vjgĪzã ? DAz. JAi zê zê ïAi z. EzQAv aѣ RzAi ? Ptکlg, zúz CvP PU qɸPV AzU gɪģAiİ gãVzAv Egwv. Dz U EU VPAq Ptڪaѩqwzݣ. CAvdUwۣ DPuAi MP JAiwv.

MAz Aiİ ߣir ģU AgUwz. vUz VqU ƮP zjAi Uwv. sv Aiz øwz AzigvAz D zñɯ AwAiĪVv. MAz VqzrAiİ zsP PĽvɣ. z޸ Q PUgq vqAiĪðl Pt Zѯw߹zɣ. Aiiz MAz ewAi QAi PtU AvV rzAv sv ! Pt mqAi D zñɯ ewAiAzjAz vA


ìv. C Pq E , PĽwz vUz g E. sv Aiz D Azigv E. Ez ģ sAwgz JAz Aiazɣ. ţB Pt Zѯw߹zɣ. Aiig AvV Pt rzAvv.

qvã - JzjU wsĪ Azg PƧ UļU Uv Awzݣ. Dv zU iv ɮP n֮. jg UgPAi. UAz irz Qjl zsjzݣ. zs UAv ģúg ŵ iAiģ zsjzݣ. PAU, PPqU, J ŵsgtU, Qjlz ï Aig ZҪ éwz. PU PƼ PtAiwz. q qwzAvAi ģ ýv. EzAv Pȵڥgiv gƥAz Ai. Dzg Dv îWģ ? F Ug PAiĪP?

Jz w߹zɣ. KU. PĽwzAvAi Jgq PU er ĸjw߹zɣ. PU Zv Vnv. Dzg K-Pq-PtgɥU a vUAiĮ Per zs嫮 ! P AAiAvVnzݣ. JzjV ģúP wAi M PtAivۣ M qvۣ ! Uvۣ ! v۪ PƼ z zsg CzsgP vUİwzAvAi CzjAz PuAzPgz ĸg D zñ߯ UުUĪAv iqwz.

Dv v l z. UAggAz ýz.

' U ! z nP AP UgPAiģ Cz. Azg Cz. gƥ tUŪ ߣ l֯g. Dzg U JAv gƥ tPzg vl֣ AzĩqĪz Ut Cz. Ut Cz. GvU ߣ tg. Dzg Aiig U Aii gƥ UAz Pgzg Cz gƥUAz PlUĪɣ. '

'ã ߣ iq l֮ Aiw߸ĪAiĮ? ivq EaҸĪAiĮ ? Cz AiiU ? Aiigq ? F gƥzq C ? gAz Uv ? gƥãAz Aii-F dUv-Aiig UszƼU, ã j PlAvg fêgU n ɼz CAiĪŪ Cz 'ïPv '. Ezg lqwgĪ Pw gzs ! DzsgAz F ȶAiƼU K K Pzg iq JAvAv gƥzg


ȶָĪ. DPAiq F dUlP ïPvz lqwzg EzɮP QAiiV MAzP lzAv Ez nzã. Ezg ܮ E, P E Pgt E. EɮP ĺPgtz Ƨ. '

U K vZzv. Ptڪa vUAiĪgAi Azg AiƧ zêq viqv Awzݼ ! EzQzAvAi UqAzsPg J CAvvVnv. Ai Cz v Gzĸwzݣ. Cz vUz gzrAiİAi - z޸ zAi PĽwzã.

F DAiPg CsAz U DU VvAz FU Rt¬Az gz tg. D CĨst zȱ FU PtU PnzAwz. Jz Avɣ ģU UPɣߪgAi JzjU gĺA Ugzê dmzsj - UjP zsj - DeĨ - ĺgĵ gƥ Plv. DU Dgz ï Dg - Ug zê EU Azz U ? JߪgAi ýz.

'U DgP qĪ ? J gƥ Aiig gƥ, J Aiig vAgĪg, ģ EAAi tU Aiig APAz AZjĪ, Dv zêzgã ? UgĪzgã ? P PAqU - vAg iU vjP iv C?'


AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c