Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

zêg jP

azAg

gAitwAi aPAAz qvz ɼz. vvAzUg vgV aP̥ DAiz ɼz Pz P UߣĨs ĢުAvzzjAz wAiAz jPAiİAi zAi ܣ qz PƣU L..J. jPAiİAi Gv۪ Aiģ qzzjAz ʸg ggz gAszAi gɫ õgV CPg A v Q , xUAz eUv îPj zñP vAv Azï Av PAzU CPjU Aiz PAz Pgz PȥU vV FU zò gAiĨsg Aiİ MAz Rz CPg qz zɺU Ag v Azݣ.

zɺAiİ izs s zުz êAvg iv iqĪ AU. Cz M Udgw oz. zq CgģAiAvAi gV Az Ptvz. zsz z CAUz izswAi Ag PAUƽvz. vۮ Azgz avPP Gz. Czg vۮ ZZPV rU ģU êAvjU vP CPƮvUļ. PɼU ĺrAi ï J j 20 AgU v۪. LzģgP P rU PqĪg CU gĪAvAi E.

gAitwU z qv FU E. Czɯ gv Vz. wAzz giU F qU z ĢU ģv E J.J.J.AiİzU Fv CAiģV irPƼ zsjzg. UAq Av EzzjAz CAiģ UVAv ZV szg. v U zwAiģV irzg. Ai, Ai, qv, sQ, AzAi, e, zZgU qzAv irzg. vPAv APƼ AiUvAiģ e Pnzg. gAitw vzëAig AUj l z Ag gAs irzU j vA z zs, v, m, iU PĻ UrAiİgĪ v ģAiģ CAiĤUV d irzg.

AzjAiiz vzëAi ztAiiVAi EzzjAz Cg zAv AUjgĪgɫU ZɣVAi Ev. CjU AiizP Pgvɬg. gĪ A AQU Uwv. J RZ i ģAiz.

gAitwU zĪAiiz ï g sUU PUrz. MAz vzëAi Azg JgqAiz iAz Az LAi, vۼAi t ZAAz rz ɽAi l vmAiĪgU CgĪzɮ AqwAiq Azz. gAiz Aiİ n ʢPg ģAiİ ɼzħAz zZg sQ sU.

ģĵ ĢAi J PzAi MAz jwAiiVgĪŢ.
CPg, LAiU ȢAiizq A ztU Pɮ iAiĪUv۪. CU ܣz P vPAv Pɮ zõU CAnPƼv۪. v ĢުAvAz vU ig EAz DzzjAz v CAiU jAiiz zAvUAz sĪ CAPg Į Į CAvBPgt PQ C Ƽv ȢAiiUvz. CPg LAiU vAv Cz zqz iqvz.

gAitwAi wAiİAi UAi Dv. Cog Pbj Aiİ ggz PljAiizU AZj P v. zs iP wAi dU Az AzAi zZgU DQAi PrAiiv. ggv Cz wggQlPArv. AzAz Ez Ugl Csv. evAiİ zò zU, zPgU EU AiĪz AiUz. AUjAz zɺU AzU C jwU CPgP vPAv F zõU ȢAiiz.

vzëAi UAq Nzݼ. C .J. jPAiİ x zeAiİ vUq Azݼ. UAqU CZ ZV Ezݼ. Dzg v vļ e, zZg v AiĪU iv qzAv qɸwzݼ. sUvAiģ giAit gAit iqz wx vUzPƼz Aiİ vl g Pwg. v wêU sAU gzAv v CZgU qɹPAq gwzݼ. CrUɪģU
iv jZgP ElPƼ zAz Mమ . JAv AzszAi v CrUAi CPg iv AiijU lPq . zz w wAigz F iP CAvg Cg zAv fêP CrAiiUzg P ɼzAv Cz Zv Av. AqwAi ã UjP fêP CAiUz Ai qVAiAz UAq z z wzg ifP igAsU DPAi vgwz APZ sAi UAqU jAz. qɰU zîAv Ez jvQlPArv EzjAz UAqArg DUU ZZ qAiwzݪ. Aiig îwg. AiAP ģU v UAmAiĪïAi UAq gwzݣzzjAz CzĪgɫU Pz wU P J R ˮsUߣĨs ĮUĪzP iv ģU gwz UAqU ggg CAiU gU j üz D Czs gwAi Aw vgt CP w PQ CAwAiİAi gUwv.

2

``v ! v !! F ZAz ZPz EPn֣ AAiİ mg CWvUwv Aii ? vPAq Azɣ. ĵg
vzg Pg, JzjU AAz gwz Pg, zs Qz mAU UrAi, g Z gV ɮg MnU AiĨPVv. F Hj J JZjPɬAz mg qɹzg z. JZg vzg P. CAi CWv" !

wAi v l UlP Q̸v vnz Pl Zv zsV ügAz. AqwAi v PxɬAz Avõl UĪAz Ug szݣ. Dzg vAi E ivU PüwzAvAi UjAiiz. Jgq PU erv `zê ! F ã iAU Gz. U ɼVAz Ut
gwv . K C֪UĪzAz aAwwz. zê ! ĺs !! CWnv Wl xAv ã ! U Czszzz
E . ã Ptzzz E . F Cx iAU G GzjzAiĮ ?" JAz AvV PtU a x iqgAz.

UAqU Ez jü. ``zêg ! zêg !! JAv zêg ! JzzP zzP̯ EU zêg. F AjUã Pɮ ! UAqg ģɩl glg PAiİ giAit sUvU ! üĪz Pý ĢުAwPAiģ a AvöĪzg zV Ptڪa x iqvۼ ! F CUjP Ai qVAi U PQl PArz. zɺU AzîAv E rAwPAi aѩnz. ܣiUU vPAv êAv sUU wøvV UĪ UAi E. P֪ EU Uwۮ. EƧ ʢPUq. zñzñU gĵg R CwyU AzU Cgq wâwAiģV PUU Uzg Wv UgU GAiĪŪ ? JAz AvV UtVPƼgAz.

vzëAi Pugz ýz. ``wzê ! giv zAiiAiģ, C CUz D EZҬĮz ĮPrAi CUq gz. C! ê FU üĪz Pýzg JzAi qUvz. t ZɣVv. iAU sU UnAiiVv ! ê gglg gw gĪgɫU U z aAv. RV ģU gĪAv ir PqPAz zêg yvã. ! ê gw vUAmAiĪgU gĪz E ? PbjAiģ mqAi z ģUP Azĩqgz ? JAl P v P MAz PU z ir Azgv. FaZU ê zɺU Azï AiAP ģU gĪz v Vz. PvۯUĪzP AZ ģU Azĩlg J ZɣVgvz " RV ivU rPAq AvõV Jgq UU DAzVgĪ sU zɺU Az ï vVzAiĮ ? ê ɬAz PvۯAiiUĪzgƼ UVAi ģU Azĩr"

UAqU eg Av. ýz -

``v ! P. P. zêg iv . AiAP ģU AzĩqPAv ! F Ai ʢP Uq Uã DAz Pq z ? PgĪ Rz MAzA ģAiİ ? zñ zñ U gAiĨsjU wAigq g iqz. zAq f vۮ PĽv D gAzjAig l֮UU zPg
Vι PqĪU Cz Cg PʬAz PjĪz JAz DAz ! J v vAvV U Pzg Egz ! Cz U R. wAUU MAzgq g gƥU ƼU CgwAi RߣĨsz ! Cz l ģU Azg E iqĪ zã ? F Ai qVAi v Pʯz ê irzg CU EU CdUeAvg. ivĪiwU zêg, sd. Uq zAvz ivU. MAzgq UUAiİAi øgV qĪz Ezg ï zs zs giAit VvU PU Gzgu."

`` wzê ! UP üīj ? U ģAiįã PrAiiVz ? ý ã PgƦAi ? ê gAzjAig zsiqĪzP zêg e, sd, gAitU Uã vAzg ir ? ê KĪzP AZAi Jz ߣ ir ê ir PbjU PĻPl Avg eU irPƼɣ ! U KvP CrAiiVzã ? ê Uzg Ej. AZ r ê gl Avg v PɮU irPƼɣ ?"

``d. Czɮ jAi ! Dzg ã idP AiU . Pɮ gAiĨsj PbjAiİ. D zñ zñU dU MzUvz. wwAijg sd PlUU n nUU UPU vz. i CwyUq ۯW PqPUvz. Czg CUjPg UA Jt¸qvã. DlP vP gƥ EgèP."

``ggĵgq ۯW? Ez AzAi ! MAi ! MAi AzAi ! Pýzg dĪvz ! Pzg sdPlP gvã. HlirzAv nvã. Dzg ۯW iv zs嫮 . zgAz Jgq PU er PʪVAivã. vã zs嫮 . ߣ CzP̮ Av iqr."

3

``v ! F gv MAsv UAmU ã gAiĨsjU ģU sdPlP gqP. z irP ! CzPVAi AZ ģU Azã."

`` Ezäz ! F ! gg ! F gw UPį֫. U G. EAz UAmAiƼUV ߣir eU zުirPƼvã. gv eUgu. G. ɽU gu."

`` G VU Pnq. F gv gq P. RArv w vV gPAz gAiĨsjU vB DAvt Pnzg."

``UPį֫ G qĪz U ? aPAAz qVAiizVAz F v qɹPAq Azã."

`` zêg Aqg UPį֫ VPį֫U Pnq. Czɯ FV PP jUĪŢ. ã Ai qV. U UvUĪŢ. ã gzg Aiiz Uvz. ã RArv gèP."

`` Uzg eUv e VPAq gvã. evAiİ Ī PĽwgvã. HlP iv Aviqr."

``ã gèP. HliqèP. wv ?" wAi zsAi DñAivVv. PPVv.

`` gĪŢ. Av irzg gvã. Hl iv iqg."

``ã U irzg gzAi Uvz. Jg PqU l irPAq iqvg."

`` CzP ? gAiĨsjUU vz AiĪ vB w Cg CĪw qAivã."

``Cz RArv Pqz. U Ai wAiz. Lv zñU gAiĨsjU PrgĪ As Cz. U vvVθĪAv iqq."

U CjjU v Uz qɬv. PƣU C v Gv q Mమ. RArvVAi zs嫮Az ý lּ. PƣU wAi Aiv߫z Cz gƫģ f ðz mɰsã wg V qAiĮ wgV jêg PU vUzPAq.

``..... z, w..... wAi CPv ĮVzݼ ..... zAiīl PĸP. ..... C ıU gUP. .....Aiv߫ ..... gg ..... zsz !" JAz Cz PɼVl AqwAiģ qAiĪAv ģVz. C PwUAi
ï V CQ qz. vAi PV z. `ê K Pzg ir, Ev MAz vl g vUzPƼg.'

EjU l Av. E UAi lg Az ţB gU UUĪzAz DzzjAz FU Evx ir qPAz wU o nv. v dVzg w d vz qAiĪzzzjAz FU Pƣ nֹ qPAz CU l nv. PƣU w ýz. ``Uzg MAz vl g PrAiĨq. AiijUV E l iqwgĪAi wAi DeAiģ GAXwgĪAi D zêg Az U Dg PqĪgU U F ģAiİ C߫. zêg j C g vAz Plg U vȦ۬Į. zl agnAiģ PqP, agn wv ?"

vzëAi gĪivq. ZѮĪģU V PP vƼzPAq Az zsƥzAiİ PAq Q vzjU vUĺQz Uå Pȵڣ savz PqU zsƥ Q D Azg w Aiģ qv z Q PĽv. ``zAiiAi ! ãAzs ! ä Cx jP iqgAĪ ! DU ! EZ ! Eg ģ wgV Cg zs sd êUU MPƼ Ugv PqĪgU EAz îP Kg. JAz üv Pt az.

o ģĵU MAz D. o Azg ģĵ K Pzg irq. oAz ģ KPUUĪz. KPUvAi zʪUP Pj. Cz o jAiiV GAiVqzg PP, QU PjAiiUz.

AU ģAiİ UAq JzjU Aiļ. vz jAiiVg Eg UAq ýzz MPƼ P. C Cĸjzg ģAiİ Aw Ezg CAw. Egz vAvszU wAiƧg vAvz jAiAz tĹgĪzjAz gg Wu U Cg. D o zqsAiz vAz gƥzzjAz Cz jAiiV PV GAiVzg PåPgUĪz. zzê gd PAi Pl l֮ Aiĸ Prz ï DvĨs iq PAz l vl Avg DvU ĺâAi ۪zz. CWõ Ez iPV tzݣ.

E ĵv jgA
vU ivA AiA Z Aiiv |
C âA PzĮsA
ʪvAiĪvѰv ||

``FU PĽwgĪ DzAi-ܼzAi jg MtV U ! Avg GgĪ Ƽ ZgU r rAiiV U! PU v irzg zĮsz âAi-e sUzg F ܼAz F zú Zgz.!"

JAz weɪir PĽvPAq K gwAiİ DvU DvĨs v ? vzëU Cz wAiiv. zɺU Az Avg gg Cizs a v ģAiİ CAwAi ɼAiwzzjAz EAv fêQAv gt øAz ѬĹz. v UAq ĢAi zV Dv zgsU ܣz zʪsQ PU vzjzg iv v fê xPUĪzjAz CzPV giv yv zêg JzjU tvU iq z޼V PĽv lּ. wU E jPirAi qPA l Az E vĺV v iv MPAq v ýzAv PüĪAv UĪgU ģAiģ l gU gqgzAz ѬĹz.

D gwAi Pɬv. ig ɼU K ɥ r ģAiİ Pɮ iqwz DU g gzAv gU PĻz. gU V a v gAqz g vۯgAz. ģAiİ Ejg. MAz Pɬv. Jgq, g, U GgĽ z. wU vqAiz åz lAz Gg vjPAqg PĪz DgzzjAz CU RU. CAv UAq Arg gg jPAi lP gAsV gv UU Pz zĪ.

4

LzAi gw Īig v UAmɬgz Eg PorAi Jzg sUz ģAi QlQAz ɼP Pt¹v. QlQAi vgAiĮnv.

`` ! ! ! Ai .......... A.....zã. ..... V...... "

``ê ģU gĪU Prz gwj. J w ýzg U P嫮. ogz dU ĦUnwgvg. U vAiw wgUĪz P֪Vz. ê RArv F zgs qP"

! ! ! ...... zgĨs. lg .....Uw ? ! Ai ! a..... .....UV.....vAzã."

``ê vAgĪzã ? PAz zĪ ! gĪ Aɮ PU ! ģU KPz ! DzAiPã PrĬĮ. Dzg .....U ? PįAi ̯ d g wAUAz ê PqAv. CU dį Q F C ɸg vUzĺQlgAv. Cv Az ýz. ! Ƹg vgj J QAi ! gv v UAmAiĪgU ģU gĪŢ. gĪU e vAi gwj. DU ivrzg GAiU . ɼUUvۯ glĩqwj. q q. CAi zêg ! UP zAiĨgz ? F CxAiģ P̼ PqĪ UAq wAi Uzg Azã Uw ? EjU KP z Pqgz ?

`` a ..... ..... ɬAz jAiiV ..... Egvã. ߣ PqĪŢ ? vU F Aqäz q ! Ai..... Ai....."

C qUwgĪ PʬAz AqwU Pl PUzz Pl֣ C n֤Az gP Jz lּ.

Jzj gAqz U wgUwgĪ wAi Ezɮ q vۯ Ezݣ ! CU PAqzã ?

vl֣ UqAzsPg Pv. QlQAz gP C Jzz
D PvۯAiİ Aiig PʬAz vmAiİ JwPAq v PorAi PqU ĮĮU gwgĪAv sv. PorAiƼP C ! j vmAi CAvgz vVAi gwgĪAv Pt¹v. Cz ĮU Ptڪa PĽwz vzëAi r PĽvAv Pt¹v.

wAi zq å Qz. vqAi ï K sgz ۪ zzjAz vzëAi Pt lּ. qvۼ ! v r W WĸĪ vĥz ɬAzqUrz agnU vAz vm֬z ! JzjU Awz wAi PqUƪ rz. wAi CgAiAv qUwzݣ ! ţB Pt az.

``zê ! Uɵ P֪v ! ã zAiiAi ! CxgPP ! wvzgP ! ã xAiģ - gAiģ Pý zAi PgV UPį֫Ai z zAiĥzAiĮ ? ! Cxx ãAzs !"

Pt lּ. JzjU Awz wAiģ Pjv ýz. `` zêg JAvAz VU Uv۬v ? FUzg CAPg - Lgz l givU gt Uīg ? Lg
CPg Av J C ! Cz ! C CUzg zjz zsPUĪzP J v P ? C Ĥzg ZPwAi İVAv Pq ! "

`` v ! F Pt vgɬv. ã zʫêw. iAiĮ. sQU a Pýz agnAiģ zgƥV PngĪ ? zɺU Az ï zõAz J zgsU Pv. ߣ ģAzAv ìĹzã ! zêg ģ zƶzã. F Pt vgɬv ! dVAi Cg, PvW. mVz CAiwz ߣ vAzAiĪg Pʻrz zAvV iqzg Uw KUwv ? Cz߮ gvz vv. E Az U iqĪŢ . ߣ PĸĪAv giv x iq."

``wzê ! ï U J n֮ . ê ï l
ir dirzUɮ U zAiģ Pl Ag RAiĪV iqPAz giv ywz. U dVAi vۥVzg zs.

fê MAz lP. zAv. ߪ Mqz z Avg - JZjPAiiz Avg Czg PAqzzɮ ļAz-AiĮ sAw AiAz UvUĪz. Lg, Aii˪ z CPg AvU UAi. CU qgĪU U z CAPg gĪz. CzjAz P vz. Az Cx gAg.

dUwۣ J zñU Pt qgz AiİzU sgv UjPvAi Cvv Rgjv. FU Ǫdg IĶU AwAi dUwۣ fê. dUvۮ DzswP eP sgvz PqU qwgĪU E zAvgɤ߹PƼg D AwAiģ AzAiU vUĪz gQAig CPgt iqwgĪz aPUq. PzñUU vPAv AwAi DZguAiģ
zĹPƼz. Dzg Czg wgļ wU JAiĪz jAi ?

gĪzɮ givz. Dv fê. Dv Q Az-DUAz GgqwgĪz. DzjAz fêz vz imU ! ê q FgêAiİ sVUV ! Dv ê sdU DAzV PPAit. Cvz fêz vz giv êg gɹ C z CĨst."

JAz üv wAi ZgtUUgVz. wAi vۥAiP zAiĢAz C îP rzw DAVz.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c