Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

ãAzs

azAg

`` U ! QzëAi ģ Aiiz !"

`` vv, vjvã. ! QAi. ģAi zgz. Hg l AzP UP."

Uī Azg z, g sU zsī ģ g UAq. Uī Rߪ Ģl zsĪ C PAPļ JwPAq. UĪ vl֣ PɼP ej `` ɮz ïAi qzPAq gvã. ã ߣ JwPƼq. zsU Zgt zsƽAiģ vAiİ zsjP. ã JwPAqg PzsƼ ʪï üvz. Cz q."

Uī iwAz zsīU DAiv. `` F Dgü z PU EAv ĢAi ! C ! Fv vAi JAv uv ! CPAi ĺvAz Pýzݣ. F UĪ qwzAvAi D ĺ vAi vd PlUwz ! " JAz Aiav `` U ! UAi DU ! P rzP, ĮU Ut" JAz C Az.

QAi dVAi QzëAi ! DPAi ghårAi MAz DĪVAi Ev. Czgzz Jgq PorU MAzg CrU, e, zsU iqwzݼ. A PorAiİ vU, UīU ĮUĪ U, Aiigzg Azg CjU PĽvPƼ MAz Z, MAzgq uU, J C iU ƯAiİ CĪV Eqnzݪ.

zsĪ CWzs GZgUz Avg ýz.

``v ! ã tAv ! aP UĪ ߣ jwzݣ. Dv s, P U DAi nֹ l֪. CU zPĪ KqĪiq. Az vdAiiV !"
``zê ! Arv gAitU ģAi EU MAz ʰAi ïUvz. zs Pq gvz. aP U M PĻĪz UAz Aiawzã."

``v ! UaAv q. sUzPgz jU vAzg iqg dUwۣjgĪg ? EUAz AiAv Plvã. g, U, , Q, sv vU zs Aiiz EzAv C Ez gQĪz. Aiaq, v !"

`` zê ! v Cu ! Ai U ģU V CjU F UĪ M zsP KrĪɣ."

zsĪ glĺz Avg QAi Ptڪa zsP PĽv. ``zê ! ã CgĻģ. F Cxg U gPuɪiqP Cz U Uv. CU滹 Pq" JAz y, sdU DgAz.

gzs Pȵ dAi PAdj |

gĽPȵ dAi PAdj ||

ARZPvAgzsj |

PguPg Pȵ gj ||

dn vAi evAiİ vPwzݣ. sd iqwzAvAi vAi vqAi ï ĮV zݺz.

2
`` Ci ? evUg ZAzi˽U CtAjzgAv. ߣ Pýz. ģAiįjzg JAz. ģAiİgĪg. vg E. JAz ýzɣ. CzP̪ U Ctڣ E ? JAz Pýz. CUã üi ?"
vAi Aiaz. Uī AUgļU êjv vqAi ï C PĽjPAq Ģlּ. ýz -
``U, U M Ctڤzݣ. C JgAvAi C. Cz ܼ. DP, sƫ, Pv, Ai, ZAz Į , Pr , JAi-JzgAi EgĪ. C Azg. ĢުAv. MAi ģAz Aiig Pgzg CjU GPg iqĪ. U P֧AzU C zqs Az PVzg C RArvVAi q gĪ. C ɸg ``ãAzs."

`` Uzg ! U ģɬAz gĪz vzg AiAPz C PgAiħz ! EAz UĪU vv evAiİ Az Pq zn Uwzݣ. AiAP Ctڣ D PqɬAz Az F PqU lg Uã sAiĪ EgĪŢ ."

``Aii vv ?"

``D Az U AiAv Pnz , Cz vv ! Pq P U C Awgvۣ. Pq zlvۯ glĺUvۣ."

QU êĪ GQ̧Av.

x ! ãAv Pgu. F aP UĪ o U PĻAz ý, AiAv ɥivP Pn , ã UĪ Pq znwgĪ ! zê ! ã CdPguAiĮ ?"

PȵڣAzPAz gg ģ izs UëAz |

zsg Pñ gW îQãAiP gA ||

JAz sdɪiqgAz. JAAv U vAi gP zsAiģ j, vPv vqAi ï ĮVz.

3

`` Cu ! ãAzs ! ! U sAiĪUwz."

dn MAz ģ PUwzݣ. Ai Cz v ļVzݣ. Pr Pvۯ PAiwz. qU vۮ rz. UAz Gzjz gzɯU ï Aii tAiizg jzĺzg iv ݪUwv. Eg Ľ Pt.
`` ߣ wvۼ. U ļ üĪ ? `tڤzݣ. PgzU gvۣ' JAz ! ã AzsĪ RArvV Az gvۣ, ``Cu ! ãAzs ! ! ! ! F Pr U sAiĪUwz. v iqq U ! ! ! " JAz UnAiiV Gg rz PUv CgAz.

``Az ! Az ! Cq." zl֪Vz J, U qĪ gl ãAzsĪ Az.

`` Cu ! J wۤAz PUwzg ãP gĪŢ ? ãU Pgzg gĪAiAz C ýzݼ. U J wۤAz sAiĪUwz Aii ? ãP vqirz ?"

``dn ! Pĸ ! ɬAz U iqĪŢ . ã MAz w PUwzAvAi Az qvã" Jv dn Pʻrz gl.

CAv Ctڣ JAz rg. R AzgVz. PAiİ PƼ ; Pg iAi zAqĺg ! JUz Pl ! C vnAiİ JɣUĪ gwz. vAiİ UjAi Qjl zsjzݣ.

F Ctڣ J rzg D UīU vȦAiiU . CAzsPgz zs AZ ƼzU C AzAi Erwv.

`` Pq znv. ģ wg Av."

``U ! Cz ģAi Ptwz gqvã ã MP U.

`` Cu ! ã RArv vqiqq."

`` E . E . "

V vUz ģAiƼP PqwzAvAi ``Ci ! Ci ! Ctڣ Az ߣ Pq znz. Cɵ ZĪi ! C qĪzP ģ gĪŢ ." Jv ŸP UAi ðl C vqAi ï PĽv.

vAi C UAUg PzU êjv Ģݹz -

``U ! Ctڣ Vzݣ ?"

UĪ Uv Uv MAzAzV PxAiģ üwzݣ. Püv, Püv vAi sQۨs GPwۢv. UīU C Q U Q ĮVz.

giv CzvPgt ePƼwzAv C Aiį gêiAZUwv. ``zê ! ã ãAzsĪ ? Cx, CAi, P Pʻrz ģU PgvgwgīAiį ! EzQAv aѣ zAiī߰z ?"

ZѼAv vQ PtAiįgAz. v n MAz UUAiizg C sdAi Vg .

4

``UgU ! Ez Ƹg ! Ƹg ! vAzã !" JAz dn MAz GjU PUwzݣ.

U ģAiİ D zêPAi. tg sdP PĽwzg. UgU Cg wAi zެAz rzg.

UgU ģAiİ zêPAiUvAz, , Ƹg, vĥ , J, vgPjU Cgg QU vPAv vgPAz jU ýzz dn Pýzݣ. AiAP vzAv ãAzsĪ E Pqzn PĻĪU Ctڣ Ƹg PqPAz Pý F ɽU v Pʰ rAiĪAv PrPAiİ Ƹg vUzPAq Nqv Azݣ.

UgU E aP PrPAiģ rzg. zq g Cgg QAiAv Ƹg vgwzg. Cg êAi Jzj F P aP rPAi Aii PP gP.

dn MAz Gj PUwzAv UgUU l Av.

``K zqzV vAgĪAv PUvۣ. CAi ." JAz Uzjzg.

Hliqwz tg MU PguɧAv. `` ! D UĪP Uzjwj ? C J sQ۬Az MAz ʰ qz vPAq Azݣ ! C l PU Jv۪ sgz PrPAiİ vAzݣ. C êP Avõ qP ? C Ƹg QPƼvã. E Pr " JAz.

UgUU aPAiiv. ýzg -

`` U ! dn ! E v, Ug Pl֪g ?"

`` t ãAzsĪ vAzPl֣."

D t D aP PrPAi Ƹg M v JAi ï VιPAq. PrPAiģ ɮz ðmU Czg vA Ƹg Ez Ev. vۧ JU PrPAiģ PQ Vι ţB ɮzðmU PrPAi vA AAvAi PArv. U g , Lz, v ƪv JU ï PrPAi Ƹg߯ Vιzg ɮz ðmU Czg vA Ƹg Egwv .

Jg JAi vA Ƹg, CAv ga ! gaAiiz Ƹgg wAz Ptg. wAiƧjU Ƹj ga w, Jgqw , gw, PrPAi Jg Az AZg irv. irz sPɯ UAi Gzĺìv. CwyUɯ vȥgzg. JgqAi, gAi AVAiĪjUɯ P C ; mAi vA Ƹj ʪz ! F DAi qv gUzg. JAv sPۨP ! FU EAv Ļ ! Az zqتzU ? JAzɮg UĪwPAq zqwzg.

gAitU Pt vgɬv. ``Av ! PzAiĪ ! F UĪ U Uzjz ? UAv PAi gPz PzAi ? zê ! " JAzPAqg.

5

`` U ! dn ! ã sU ! Ctڣg ? vj ! qAi ģU gvã. "

UgĪ Az.

Cgt æv. AiAPv.

`` Cu ! ãAzs ! ! ! UgU ߣ qPAv. "
`` v ! ãƧ Ezg gwz. U vۧg evAiİg U Uã sAi ? ! JAzvg Av.

``sAiPV ߣ PUĪŢ. UgU ߣ qPAv "

`` E. DvU D AiUvɬĮ. "

`` Cu ! ivPnzã. ߣ vjvã JAz. UgU E Hlir. ߣ rz gv HliqĪŢAv."

UgUU F ivU iv Pýz. ``zê ! Pqĥ ! z, zs, e, ggUɯ j mnP gV vjP iv. F aP UĪ U UgĪVzݣ. Dv ѮsQAi JzjU Ai Jzj AZĺļīVAv Pq. CAzsPg F PgV gUvz. zê ! F Czsģ CU滸 ! zPl Pq." UgU PtڤAz CAzU zsgzsgAiiV jAiw۪.

`` Ct ! ã gzg, Cv PĽvPAq qvã."

`` U ! Cq, Ez Az !"

D UqsAzsPgz AZĺƼzAvv. Aig Zz Qjl ! ĸAzgU ! P˸ۨsiUAz CAPvV tģz iqv PlVz !

`` ! C wg Ut ! Ev ߣ qĪŢ. "

* * *

`` U ! z UīUãVv ?"

U qvۯ QzëAi UjUAq. ``U ! z dnUãVv ? dg Av ? v wgVv ? Cx vãzg vAzgAiiVv ? ê JwPAq Agīg ?"

U UĪ PAPĽAz PɼQ̽v ýzg - `` v ã sUAv ! ɤߣ Az dUñ Av gQwgĪ. dnã i P !"

dn vl֣ C vqAi ïj `` Ci ! Ci! Ctڣ Azݣ. F C PgzPAq Azã."
vAi vAiw rz. C Pngɯ ewAiĪzAz vdAz vAìv. Aig ZAiP۪z QjlAzqUr îWĪwAi AR, ZP, Uz zAiPۣV Awzݣ !

giv gƥ qvۯ C DAz gzv. Ai v ZgtU vɬl Az.

``zê ! Cg PguAiģ t UU Q۬Į. dn CtڣVAi C CU滹gĪ. ߣ zAz v sAz fwzã. wVAv AiızAiģߣU滹 zAv PȵڣV vqAi ï PĽv ߣ CU滸. Uz E ."

Ai AzvzV ýz-

``v ! UAi DU."

EzQzAvAi D gƥ CAvzsv. g PȵgƥAz aP̪P̽g DPAi vqAi ï PĽwzg ! QAi Pȵڣ a vPAq Ģݸwzݼ !

dn Ez߯ qwzݪ gĪwAiģ vAi vqɬAz DZU v `` Ci ! Cv CtڣVzݪU aP̪V nzݣ. FU C vã ! Jv EAz vqAi ï PĽvĩl֣.

vAi ýz - ``C ! dn ! C FU vVzݣ d. DU Ctڣ DVzݣ. Cãzg DU."

``Uzg C UãUP ?"

``U ! C U J C. vAz, v, Ct , v, U, UAq, Aqw, aPz zqz J gƥz PtĪz Dv gƥ. U ! Ai FU vqAi ï PĽwgĪU sdɪiqt. J ü,


gzsPȵ dAi PAdj
gĽzsg Uêzszsj ||
ARZPvAgzsj |
PguPg Pȵ gj |

J v U sdɪiqwzg Uwۮ. sdAi VAiwzAvAi gPȵg wU CzȱV l֪.
dn :- ``Ci ! Ci ! v FUU V l֣ !"

``U ! Aiaq. PgzU gĪ "

U Ez߯ qwzݪg, avz AAiAv Avélg.

``v ! ã zs !! Av v ! dnAv U ! Pn UƧjzg F dUv UĪz !"

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c