Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

s jv

azAg

ĨsU gĥg ģAiİ F gw jPx. UQ gAU jPx JAz ï zgAz - zgAz Cz Pü gwzg. U vB zAvg. AzsP vPAv PxAiģ erĪzg etg. Cg Īzsg PAog jPxUAz õ PAiģ Pqwv. eg dUAz vA QQjz Vv.

P ĪAv EAv AiĪ qQ Cg CqUAi ģAi AV aP jz MU Qzݣ. jPxɬAz Cz qUg, AUg zPg Jg UgVzzjAz MUãUwz JAz Aia CgjU ģU. P AQPrAiģ Vj CrU ģAiģ߯ vqQz. Czg A PuU z UQv. Cz jPxAiiUwz egz JzjU EzzjAz Cz MqAiĮ zsU. CAv vU CPƮz iUV vqPqwzݣ.

PxAi sU gVv. U üwzg.

`ɼUUwv. AiızzëAi gPȵjU ߣ ir CAPjz. QU dz PqPU Elּ. PUU gv Ravz PAPtU vrz. vüUU d Rav sAUgz DsgtUlּ. PAoP gvߺgU Qz. Pj wP wz. P˸ۨstAi g, iAiģ Q CAPjz. D PjjU vrz CAPgU wAiAz Cviˮ - g gƥ ɯ Ī qɪU. `

P ĪAv Ez Pýz. ģAi Aiaz. `E Ciˮ - AUgz dz MqU l t t PvUP iqP ? D qUg PrU PĻvg. jAiiz DAiPn֣ ܼ r CjUgql Pl MqU߯ QvPAq lgv. AiĪgU BRV zPz. `

jPxAi Vv. Jg MgV gqgAzg. ĪAv U ɣ wz. Cg Az AzAi qz Cjz ģU V ĸjz.

UU E qvۯ E PAi Jvgz jg, n֣ Pt, Pgz Rs EU qvۯ CĪiv. Pýzg.

`KvP̥ Az ?`

`ê ýg D qUg. Cg ʪï QgĪ MqU߯ v۪ ý. Cg Aii ģAiĪg ? Aii Hg ? ɽU J wwU ģ l gqvg ? Cg evAiİ Aiigjgvg ? Cg ģU AgUĪzU ? J jAiiV üP. Ezg -

`ãg? `

` ĪAv `

`ã K iqwAi ?`

` Pv iqvã. Cg ģU z. C êɯ jj. CrU ģAiİ Uã P̰. t t Pv iqĪŢ. ĮsV Ƨ JwPAq Nr Uzzz ɽ AUgU qPwgĪz. CrU ģAi Uή PuU Qz U ݮz MqAiįUwg. zzg UsAiiV Q üĪ sAiīv. UAi AiawgĪU ê D qUg ʪð DsgtU߯ ýj. Cg ģɬAz PrU UĪzV ýj. D MqU U Q lg F ag PvU iqĪ gUAi EgĪŢ. Ul֯ RV zPz. `

U Aiazg. E vAl. AiizP øĪ. Dzg GAiĢAz vPƼP. C PqU wgV ýzg.

`C ! U ZɣV YP. vr ŸP r üvã. `

`ZɣV r ý Ģ. qò irzg q̽ Ez `JAz v z zuAiģ Jw vjz.

`D qUg Q ɼU JvgVgĪ PU sAUgz PqUU. CUU d, UêP ŵgUU gU t¹zg. QU gvz vPqPU. vüUU jU. Pg gvߺgU. aP̪z Wtz qUU EAv DsgtU evU P˸ۨst g, iAi E. wAiAz gg gƥU ɯAiļ. PggĪ gv Rav gUU ɯ Pl֪g E.`

ĪAvU Aiİ gjv. DAzAz ģ Gv.

`Ģ ! D qUjg PrU Ug, evAiįgzg EgĪg? `

Cg evU UêU, zPAiĪ qUg EgĪg.

Cg gqĪzɵ wU ? ģU AgUĪzɵ wU ? CjgĪ Hg Aii Q̣z ?

U E Pl vPƼ vU vaz Gvg ýzg. ĪAv vȥۣV glĺz.

2

D gwAiį ĪAvU Cz aAv. Cg gĪU zjAiİ Aii jw AZ PP. Cg MAnAiiV U rAiĨP JA Avz AiZU z g. ɼP jAiwzAvAi U ýz Ugw ܼP V AZ Pv PĽv. C PtU vۮ gAiİ Cgwzݪ. zl֪z Pr ģĵg Ľ Pt. v Kgv Av. U ļ ýgĪg ŸP r ýzjAz Ľggz. ð tz qU. QAiİ, PAiİ, PAoz JAvAv MqUU vAiİ UjAi Qjlz. FU gz ' JAz AvV Aiavۯ PĽwzݣ.

zsz znv. Aiig g. ģ Pvg ZѬv. mUgU v mAi PqU PgĪAv E ģ D Eg qUg ïAi Ev. MqAi ɥz gPȵg w zs Zwv. UAi AeAiiUv Av Aiig Ľ Pt E. v EAiwz, E Dvg Zwz. v l֪zP AZAi ģɬAz gnzݣzjAz

mU K Qg. MAz vl g Aiİ Qg. PƣU JAi zgz AUëAi zsg z Pýv. Cz Q̣ D Pýz. wۣ Eg qUg Pt¹zg. EgĪ gz QU gwzg. Cg vA sAUgz DsgtU ! ĪAv ĮU zUzAv PɼVz. Uΰ gU U jz F qUjU UvUzAv Cg AsUP Az Av vl֣ j Cjg MnU rAiĨPɣߪg Cg AgVz. ĪAv Jgq PU AzP Zaz. C Alz z zuAi vqwz.

aP̪ Uļ U Uvۯ Pýz.

`KvP PqU AAz PZZwgĪ ?`
`U ʪð MqU P. MAz nU rAiĨPAz Czs UAmɬAz iqwgĪɣ. PqU PZZvۯ Aiig AAz PʻrzɼzAvUvz. l֪z Vg, wg gĪzP DUĪŢ. `
`ãg ? Uã P ?`
` P ĪAv. iqĪz Pv. t l Pv iqĪŢ. ɽ AUgU-Ƨ vPAq UzzAv iv PAivã. `ƣ ĨsUg ģU PvP Vz zUAq J PxAiģ ýz.

`U ʪð MqU Pl֩r. AiĪgɫU Pv iqPVAi E. C t QzAvUĪz. `
`U E MqU P, EQAv ZV P ?`
` E Z MqUAi ?`
`Pz֪. z Cgģ. C EAv DsgtU Pz֪. PAzAz U vUz Pqvۼ. `

Jv D ð tz qU v PwUAiİ Ez g PU PqUU, QAiİ vPqP Pl֣.

qU P QzAvAi PU gêiAZv. qU v۪ Pt vA rz. C ţB ţB qPAz DAiiv. C ģ zĹv.

`MqU ã vUzP. U q. l ir Ai姺z. qAiħz. Av PAzU qɬĸgz. `

Aiaq. U üvê. U Pzg EzQAv Zɣz MAi MqU vgvê. `

`d. v gīg ?`

qUg MqU CU Plg. Ez wU AgV gĪzV ý glĺzg.

3

ĪAv ģU AgVz. F MqU mAi UAnAz a vUɢl֣. MAzAz C PvۯAi ģU ålAv ɼUwv. CU gw Pt ZѯU. D qUg PtU PnzAvVv. D ð tz qU E ģ ɼzPAq nzݣ.

ɼUUvۯ ĪAv Uz ģU Az. Cg PAq v vAz MqU MAzAzV a vjz. v PAq PxAiģ߯ ýz.

MqU qvۯ UU DAiv. F qs ģĵU giv Mz EU DsgtU Pgt¹zz Cg ģ ï ju irv. qz vU giv F jw CU滹zg v qv EAUĪzAz Aiazg.

`ĪAv, F D Pg gvg ?`
`z Ģ `
`Uzg Ezg Czs U PqĪAii? qv EAUĪz. U AiAPP P̪zjAz Uã ֫. U ZVAi QzAvUĪz. `
`UAi DUz. U F qUg vjzg v C Ģ ? Czs KP Ezɮ v vUzPƽj. U Pzz Cg Pqvg. D aP qUg rzVAz ģU K qVz. Cg qPAz DAiiUwz. F MqU ê vUzPƽ Ģ.`

UU DAiv. v qv EAVĪ Ai QgĪU Czg Czs zsgV Pqvۣ. Pzg J vUzPƼzɣvۣ. D ĸAzg wAiģ qvۯ E ģ zĹv. sU ĢAi ܣz vU v Jwz.

E Kã wAiz qs. zAv, t, Azs vPU zެAz iqvã. sUv gAit iqvã. ģU P AgVz. Dzg U DAi V. av۪ ZAZVz. üĪ jPxAi PAqjUV iv C ? ģUã AgVz ? F qs Cdգz MAz Uj. giv zv. C CU Dv. Dzg U E Az DsgtU ï DAi nv. EU vU Ģ. z sUĢ .

ĪAv PqU wgV :

`ĪAv, F MqU ã vUzP U q.`
`Ģ CĪi qr, Cg EU U Pl֩nzg. C U Pqvã, ê qg tg, RVj.`
`U qãAi ?`

Cg rzVAz Cg qvۯ EgPAz DAiiUvz. MqU Cg PʬAz vUzPAqv ģU Kã DUwz. EU F AiAP Cg Az Avg CjU Pl֩qt C߸vz. U Pzg vUzPƽ. Ezg CjU AzP Pl֩qvã.


`Cg U vjĪAii ?`
`Ģ , ê F AiAP evU . CzPãAv. `


4

U ĪAv D Pg DUģ jQv gz PɼU PĽwzg. AzsPVz. v ļUwz. Dzg Aiig Ľ E. UU Dvg av. ĪAv g E ?

`d Ģ, Cg ļ ýgz. E E. D PAzU ļ üg. Püvۯ Pl֩lg. ģAiİ E Pzz JAz ýzg. Cg ʢgz. Ezg Egz. MqU Pü Aiigzg evAiİ gz. Azg Pl֩qvã. CU CU C AUëAi g Pýwz. zgz gwzg. Az Azg`Z vl֯gAz.

U Cz Q̣ qvg ! AUëAi ݪ E ! qUg E.

`Ģ - Ģ, Ez Azg.`

`ĪAv, U Pt¸ĪŢ `

`CzP Ģ ? U Pt AeVzAi? C C ? Ag ģU AgUq ? Ae rzUAi U ģ U U DUwz. MqU AgV Pl qvã. zã, qz, ãAz ? AZ ýj - Av PAzU ʹ - qɹz MqU U q. U ý P ĪAv Pnzݣ CAv.`

UU K Pt¸. Dzg ĪAv ivU iv Pýw۪.

`ĪAv ! ã Ai尮. ģAiİ EU jAiiV qĪg E. U P. Ez F Ƹ Ƹ MqU vAzê `

`C ggz vAgīg MAzAz Pt PgʸĪ Mq d - z - PA - P - g tz.`

UU iv iv Pýwz. ĪAvz Cg Pt¸wۮ.

`C rz ï Vã q. qv EgPɤ߸vz. Ez Ai MqU vAzã ... ... ...


N gwz F U qg. jPx ýPAq P Pvg. P̼AUg. zQPƼ. CjU Pl q?`

`Pl ãã iqĪAiAii ?`

`z gU . . . Pv ir m gAiz Ez Ez . . . . E E. qwgPAz J߸vz. U Aqg q, P̼ q. ģU evAiİ Az qvã. U ýj. MAz vv l Qj. P.`

` evU Azg Arg P̽Uã iqĪAiAi ?`
`nֹz zêg Į ìĸvۣAi ? Cgg q. Av ev Az qvã. `

`Uzg MqU q ?`
`KP qɤ߸vz F tU Pl r.`
`CU CPg`
`CzP ?`
`C ģ ZAZ. UnAiĮ.`
`ZAZ VAZ. Plg Uã ã AiŢ. U Plgã-EjU Plgã-J MAz.`

UU Ezɯ zAv vgwz. ivU Pýw۪. ziv E. CjU zBR Av. F qs-PU zê zwzݣ. , EVAv g Pq. z Y-J mnP. PAqjU iv. zê, ߣ Gzj- CY zgiq. F qsU ã MgĪ. vPV ivqwgĪ. wgzAi AwgĪ U z. CAi CAi zgzȵ֪ - zBRAz Ptg jv zƥ ɮP zݩlg.

`Ģ ! Ģ ! z ng`
`K PAiĥ ! UP iqwAiĥ ? EjUA Ptgz? U Puzã-EjU qzã? ããzg il -

iAi PwAi ? ä aP qU. FVAz Ezɯ J PwAii ?`
`ĪAv ! UU Ptgz. `
`CzP ?`
`Czɯ Püq. Mq vUzPAq ã U. Pzg F UAngĪz߯ vUzPAq U.`

` Cz üz. Mq U q. rzVAz K q J߹z. qwgPɤ߹z. m vAz Vz. Mq ê vUzPƽj. evAiİ gvã. U ý U MA l Qj. ģ V PAiv gvã. F Mqãɯ F q tU Pl r. Uã q.`

ɮP z U Jz PĽvg. Cg PtU zsgPgV g jAiwz.

`ĪAv, ĪAv ! zêg U Pt¸ĪŢ. U Pt¸wgĪ. q ivqwgĪ. ã sU ! dAvgz Pv MzV Av. ã zs. Dzg z, P, DZgU FU GAiUzAvVz. ã Kzg ir U giv z ir.`CAUa rPƼwzg.


ĪAvU DAiv.

`K ! ã zêg ? CzP ߬Az ߣ rzVAz U U UAi DUwz. t, Pv iqĪz E. wgzAi Ez qvã. F UU Pt - C wۤAz rPƼwzg. `

`ĪAv ! ã MAz PʬAz ߣ, vAzjAz Fv l.`

ĪAv UAi irz. U Pt Pgʹv. D vPt Pt azg - ţB vgzg. qvg ! JzjU Azg AzAiP WĪwAi Awz. PAiİ PƼ PtAiwz, gz Aig Zz Zq.

5

U giv zAz PvPvgzg. Aiį gêiAZv. zê, zê ' Jwzg. PAo Uzz. iv gqz.

ZvzgZg sdv iģsP t zsgê Av B '

CvAv zgZjAiizg CV ߣ sfzg C zsĪAz wAiĨP. E wAi Pv. ã Pl tɬAz Fv ģ KPUv. Cz KPUwAi MAzƪg Av nv. CߺgU P gvĺìv. Ez C w.

zsAiøwģ Aiĸ zsAiĪêww tA zxA ew tt '

zsAiz DP۪z ģ zsAiĪ qĪz. vAz Ptz, zsAiĪ õתzzVgP. F wAi AiijU Azg, C Jzg - Vzg, vUĪ. Azɯ V qĪz. ! ã sU. Az F qs sUAiiz. U FU DVgĪ vv̰P zAz PvPv gVzg CRAqAzz Pzg zsAi AiĨP. ëg gg AiPgV zs irPƽ. U PtU !

EzQzAv AZ Ƽɬv. zê CAvzsz.

U ĪAv DAvgV AgVzg.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c