Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU


Dz UȻt

azAg
 

``Av QU Pz g ezg D P MU Plz DAi."

``d! U UvUvz. F E AiĹ Lvz zAvg zĪU Mz aPUq j. U E֫g. D P vȪ Az CAUaPƼwgĪz r Dv ï Pgu Av. MU Pl֩m . FU ģ ZgvgAUU zs vUqvۯ Ez."

``K? D qVAi vAzAi v U vVAi Pq
Ʀz ? CAi zê! DvU U ģ Av !"

``DvU g qQ PV øv PƣU ߰U Az. qVAi R.R.O.E gPAiİ irzݼ. Aii g g g gƥUU Pr gzQuU Mz EAv. evU ZɣV RZir ClֺAz zĪ iqPAv. ! DvU ģvA P̼. fê dgUĪz P. DvU gĪ v gƥ gi Agz RaU z w wAUAi CAUr CAUrU ir m gAiwgĪU F zĪAi ClֺP, gzQuU t߰Az vgP ? qVAi Azj. FV Pz qUjU PAi AzgQAv Cg İUɪir tUĪzg PqU P e. D qVAi vAzU Uzg UU v Pnֹlg PɣߪAvV Vz. Dv zBRAPlU r U Dv ï Pgu Az, Dv zsggAiģ rzg PAz C߹v. zĪAi RZ߯ PAq nzã. C Eg UAq P̼ NPAz APzã. U ģAiįg E. DUU J RZirzg AidzAvVz. F zq DAiģ rPAq U wU UwU vv Cߪ Pt¸Īg Qzg PAz U egVz."
``Ezɯ j ! ê PAiģ rg ? qVAi zĪU Mz ?"

``qVAiģã rzɣ. Aiĸ Ev . C ߣ Mz E U wAiz."

Pg ħgAijU Cg v gAitgAijU qAiwz AsuAi Ez. ħgAijU Jgq zq er UU. CgģAiAv AU Ez. Cg wAi, KP iv v, gtA g UV Vzݪ. J PɮU UĪiAig, DPU ïAi qAiĨPVv. jZgPg Cq , zAzUjP, xU sV FvU w j RZUwzg, ģU AwAiiU zúP RU Eg . Dzg izsAz fê dgVwzݣ. v Cgz DAiģ U AiVzg E gU xPUĪŪAz Dv vz aAvAiiVv. UĪi o׮gAiģ g qQ qQ øv Fv AzU Dv U zĪAiģ Pg ħgAigq iq AiĪzz. CzP MU Pq PgtU Cg D ûv gAitgAigq qz ð AsuɬAz P۪Uw۪.

2

zĪAi U æzAvɯ QzëAi aAvAi ȢAiiUwv . z igAsUɯ sgAz Uwzg CU iv ģ UjAi ȢAiiUvۯ Ev. qjU t P̼ l֪z Cgzs ? Cx qg mAiİ l֪z A Pz s ? idPP Ptڮ ? AzjAigV, zwAigV, ģPɮU߯ ZɣV PwgĪ wAig NzPv AiĪPjU q ? tڣ vAzAi fê g߯ j, gzQu qz vȥgUPAz z gɢzAi ? qVAi vAzAi qvz sgAz ɮP PV V v UĪ zPƧU PqĪ Azs MzVzU DvAz FPAi ģ vȦAiiUz
PguAvgAz zsxAz ejzg D P Pgtgg ? qVAi zP, Cx Pgq id ? F CAiPj ߪñAz vPƼ GAiĪ E ? vl֣ ƼAiħzz MAz MAz GAi gƥz DvvAi jAi ? v ?" JA Avz AiZU MAzgïAz bAiilz ð avUAv CzjU PtAiwzݪ. ģ zBR wjzU KPAvz gv Jg ĮVz Avg v PuAiİ UAi ï ĮV PqUl֯ Ptg jwzݼ.

F zs Ļ idz M vAi G. DPAi iZAvAz AgĪAz DPAi G avPPVgĪzAz zAwAi zzjAz idz M gUɯ dU QQjz vAzg.

vAi ĮsV Agz CĨsU GzguAiiV PqwzzjAz aP̪jAz zqتggU Jg DPwzݼ.

QzëAi ģ PgVìv. vAiģ KPAvV A, v zBR߯ ýPƼgAz.

``U ! ã üĪzɯ d. K iqĪz ? gP zsgAz JzjP."

`` v ! K wAiz Q. vAzU Az zBRVz. Dv jAiiV z ir Dg wAU ïv. Pg ħgAig MAiĪgAz Cg ߣ zĪAiiU MgAz Jgq RZU PAq, Eg vAg Q CjU zs irvgAz vAzAiĪg ýzg. ivvUU fê sgVgĪU zĪɬAz CjU F GPgUĪzzg Aii˪, R, AvõU߯ vUir zP zĪAiiUĪz MAiz JAz M Aiavã. v۪ A CAzsPgAi s-Aii˪ RAvõU PzPAq gAsz vU zsz Pƣ l֧zz-Aiį qUĪAv sAiAPg s ePAqg JzAiį qUvz.

K iqĪzP vZĪŢ . zĪU E JAm UĽ. gv zĮ. U aAiAvVgvã. zBR vAzAiĪj UU, vAiĪjUU wAiAzAv aq Aiw߸wzã."

`` U ! Aiaq. fê MAz . Czg EAv WlU J AzĺUw۪. zsgAz JzjĪz Cs iqP."

``v ! ê üĪz U CxUĪŢ. fêz EAv WlU J gĪŪ ? Cz U MAzw zĪAiizg Vv ? AiĪgU vU, zBR, APlU gt, Ezg PƣAiİAi, zszAi, Cx gAszAi zs . Eɯ fêz MAzwAi C gĪz ?"

``U ! zs. Ujqq. Ezɯ dAvg Põ. U J qVAigAv AZAi zĪAiiVzg
fêz Rs MzUĪ AiUg F qs AiĹgU zĪAi AvzP ? Aia. J d qg P̼
zĪAi DUĪŢ ? Ez U Az g. CĨs P. d , gt, Avz Pɮ CĨsUU ê vB dggAz, vgz zʪ ߪñUzVĪzAz wAiĪz P.

zĪAiģߪzãɣ߫Ai ? Jgq fëU MAz AU zú , vAz UAq zú A g g ivvU n ɼz Az Aiiz MAz Pz MnU evUqĪz . EzP IuħAzs ߯."

``IuħAzsAzgã ?"

``It-JAzg . CħAzsAzg Czg r, ZP r AvzĪ. F dUwۣ nz tUɯ IuħAzsAz gg Anzg. AiijU Aiig J MzUĪz Cgq CAi IuħAzs gAsUvz. , ê AvzUɯ EzP v iv. It wjzqAi AAzs jzĺUvz. CzP gt, zõ Avz v iv.

U CP dUV V. AzAi CP dU zުV. wAiAz dzAi vAz, v, Ct, v, CP, vAV, i, s Avz AAU MzUvg. D d wjzqAi Czɯ gvĺUvz. ţB vAz dz g g Alg MzUvg. U P̫z d Alg FU Aiig ePz ü qt ? Az FV d Czg AlgU A CĨsUAvAi gvĺU P ?

, Aii˪, zޥU, RzBRU UAi n֣qAi EU zުUĪŪ. ɼAiĪz, CjAiĪz, F fê vz g g PƣU iv. n֣q , gtzq zޥ, CAnPAq EgĪŪ. Aii˪ F Jgq vVĪ vPrAi zArUAiAv.

zú ZɣV ɼz CzgƼV fêQAi jŵ֪V PlUĪ ߪñ Aii˪. gĵg gg DPĪzPVAi CgU IuħAzs MAzUr zPVAi iAiizëAi ê - C úz Aiģ jzݼ. DzzjAz Aii˪z Aiz AU rzqAi UAq ģ ZAZUĪz. UAq Azg AU úUƽĪz.

F erPɬAz RUvzA ú l֢zg AZ ɼAiĪzzg U ? F úPV-Rz sAwUV K Pzg iq zgUĪg. Pz P֥qĪg. Ejg AAzsAz nz UīUV Czg ɼtU R RUUV ivvU qĪ Ī Cֵ֮. F J PUU êĪ - ú AAzs v.

dV rzg Zgz MgUU CĨsU wQ jP iqgAzg wAi gĪzã ? F dUvۯ MAz lP. dUñ Ezg vzsj. Dv ĺQAiiz iAiizëAi Ezg Cw. Ejg APߣĸjAi dUwۣ fêgUɮ PAz gg Al PtAiwgĪŪ. AU-UAq, R-zBR, -t, -Aii˪, d-gtUɯ ģAi Aa AAiƼVAz vjgĪ PðƼU gqwgĪ zsƽAv JAz wAiĪ Q.

ã F zú . zúA ģAiƼU Pɮ P iqwz Avg PsU wjz ï Ez l UĪ AiitPAz wAiĨP. ߣ UgĪ gĵ zú. AvAi PsUAz Avz vۧ AiitP. ëg gg P AzsAz AqĪ WUAi z U ĺv. ã AUAz, Dv UAqAz wAiĪz CP.. AU UAq gƥz Jgq g g aîUƼqVgĪ azAzw Aiiz dUñ CAgƥAz ëg PlgVgīj. F Agz CĨsU DzsgAz dgƥ Uw v AwAiģ CĨsĪAv Ai iqĪz zs.

DzzjAz U! aAwq. ã vgƥ. DAzw. d DAzgƥP gV Aii CĨs CrAiiUgz. Cz P.

zĪAiiUĪgU ã wAi UȺP UĪgU vz åP Az Uwg. e MAzgq UUAiİ P̪ DAiĮ . Cz zsV AP. Azz szV gQPAq AiP PzAv GAiVPƼP."

3

zsĪ wUȺP Azï ħgAig Agz jwAi zv. QzëAi ģU Az JAl UAi PgqgAv PuU߯ ZɣV Ur Ul֯ rz Et sU߯ vUzĺQ Ư ƯAiİz Utz qUgU߯ az. MAz wAUƼUV Ai UqUɯ jjAiiV ģUɯ MAzw tڨuUv. Uzݮ wAz Pl Vz QrQ VU ZPlUɯ zV CU ܣz Ƹ iU Azĩl֪. g UAz UtUAv wAz vUwz jZgPg, Cg evUgg, MgV ģU PĻlg.

QzëAi v vB CrU iqv v evU AiPV M MP̮Vw qVAiģ iv ElPAq. C evAiİAi vAg PgzPAq AzjAz CjU mɬAz i vgĪz Avz AiPV M D iv ElPAq. wAiģ M ģAi AAzsz P̪ v ElPAq. CAUrAi z P̪ v wAiAz zx tPl vjĪz, w AzszAi ɯAiģ A RaAv jQĪz, CPzz , CPzz iv vjĪz, U J gU Cw PzAi MAz zP Azĩl֪. GUtP Jgq PorU øVj CU g gz UU qU irl wAiAz i Czgzg ܼzAi EqĪz, PzU vUzPAq Uzݰ, g Avz iU Pɮz Avg ţB Cz ܼzjĪz, AvzUɯ AiĪħzުV ngĪz. wAiAz PorAiİAi EgĪ U nAiģ߼ PUzz gl UqU vĺPnv. CwyU P AUAi AsUz PorUgq zޥrl֪. ģAiƼP CUAz gĪ VU vUzĺQ UqAiģ Qz. C C۪۪V zsƼ rz z ås PaU, dU zsz CAzV er, zAq f ï vۥwPU AvzĪU UqAi CAaU AzAv ŸPU gU erl֪. D zq vnU (U) AzAvAi Aidig Av PorAi gĪAv Kr, CjU AwUV AZ, PaU AvzĪU CAPjz. v ɼU AizAiP AZ zêg Ī ýPƼvۯ Jz, R vƼz, V j, gAUAiģ Q ߣiqĪ. Aidig Avg J v vB CjU ߣP g r mU Pl , zêg eU Ctªirl , Cg eAi VAiĪ wU MAz l Pl֩qĪ. Cg gU gĪ wU Cg UAi ZɣV Pql, Ƹql Q CAPjngĪz. w wAijg P PrAiwgzzjAz Az WAmAiƼU sdVqwv. zs Aidig z ir KĪ wU Gg zުUwzݪ. Jgq v AiiV CrUAiiUwۢv. AiAPz PP vƼAiĮ g zުV qwۢv. U ģAi Aiį av iqV ħgAijU U R vZҪV Pt gAv. F qVAi , Aw, P, geU zs wۣ AwAiĮz Gzɯ wۣAi CAvV Pɮ iqwgĪ Czsgt GzUîvAi gAig DAi zz ļVl֪. vAv zޣ zĪAiizg vvgiqz êizgUAz v CPvU߯ EAVvAz Cjv ê iqwgĪz r Pv zʫ wAi v ģU wgƥAz AgzA CĪi l֪Av Cg ģ PgVìv. MAz gv AwU AZ Ci PwP ߪñUAz erl F zAwU qĪ qz AsuAiĤ߰ Pqwzê.

``Qzë ! Av zPUAqAz Aii˪P P vȦ۬Įzg Aw, Pv夵, sQU U avV Ptw۪. ã iAiĮ. zʫ wAiAz U sUwz. wAi, U, wAzVAz U Cgz Awzg PAqg V wAiAzP jZgPg CrAiiV U v UwU wArwxUz C qwz. U giv ߣ APl CUirzݣ. ã ģAi vAv zVAz wAUU Jgq g gƥ GvAiĪUwz. Az U J R. Az iv U UR. zޥz qVAiģ zĪAiiV C vȦۥrĪ Q۬Įz C CrAiiV v d gUU fêz PV vg PAz C qwgĪ ûvgAv UwAi Uɰ gĪz JAz sAiĥqwz. FU Av uv EAz CĨsP Av. Qzë ! ã zë ! F aP̪AiĹ Ag Rz DUɯ vA vļPwgĪ Aii˪z zs UAv ztU Pl , ߣ wAiiV qAiĪAv CU滹z givߵ Azg z."

``wzê ! J v CU. ê EAiĹgɣߪzA PgvAi vjPU PtgĪzzg, ê ߣ J AizAi RVn֢j. zAii, êUAz sUAiiVzã. PiUtV v U zgwj. JgAv . Av Evgj. Ez Ai.

v zúz ƮP dUvwAiiz giv ëwgĪɣAz wzPArzã. D êɬAz giv vV ߣ CU滹 DêPAz v PgwgĪz. v zúP Z DAiiUgzAz v DzP ģAiİAi Aw AzwgPAz v qvã. v UAz GPg irzg zs."

``Czã ?"

``w v eAi Avg v z wx zAiĥP. AiAP sd iqĪU q v sVAiiUP."

``sdAiįã sVAiiUvã. Dzg zwx q. ģĵ. ã zë."

``U ügz. J zúU giv zúU, PAz v ê iqĪ AiU MzVz. Cz ZɣV ģztAiĪAv iqP. P zêAiz wAi eɬAz PAo PʯUU UĪz dzg dUñAz l Zv jv zêAiz zê DgQAi Cq gĪz?"

gAijU F qVAi CvZ zsAiPV DAiv. ýzg.

``VAv zʫeg CU滹zg ?"

``zê ! U M UgĪ Ezݼ. DPAi v. Av CsVAi g UP̼AiĪz DPAi Pv."

``Uzg JAv UgĪ DP ! AUg UgU ! EAv Cvv e â dUvۣzg iqĪ zʫ iv ! DPAiİgĪ ? U z irīAii ?"

``N ! CUvV ! CjU iAiP Vzg ! v Mzg A szz EU gĪAv Krz."

4

wAi Dzg têɬAz gAijU Zv Av. Z Avz OUAz Cg zúgU nU iqv. AiAP Eg evAiiV Ai gP gqĪg. UrAzqAi P P R vƼz r Ail PPAoAz sd iqĪg. gv sdzAvg z gĪzP AZ MAz UAmU P sUv Pxt qAiwv. wAi NzĪ. wAi vzPavۣV PüĪ.

UAi QzëAi gAig dãj PbjU sn PqgAz. P vU gƥ, DzAi, U Q QU J CĨsP AzĪ. idg , UĪig, êPgU F AidiAi g, zĸsUU g eP gUzg. Aidig ɸjU iv. Cg Pz Jg AidiPAi QzëAiĪgz.

szz iz vAi Az. v QzëAi fêz Dz Czsgt jvɬAz DPU rgz Avõv.

zAwU DPU Gavz UgPl vj ëwzg. vAi GZҸz ï PĽwzݼ. QzëAi DPAi zê iqwzݼ. ħgAig gVAz Az AiVU ĸj PĽvg. ýzg -

``v ! Az A vv. QzëAiAv JAi CAvBPgt w C Dz UȻtAiģV ir ߣ Gzjz t z. DPAi i zAiz zʫ vd vA CU滹j. FUPAi dUvAiiVzݼ. CUzg q VAv PqAiiUwv."

``gAig ! Ezg zã aѮ. ê dVAi uvg. g tAz U Cgz LAiz. AiUvɬz. Cz tAz QzëAiAv qVAiģ P rj. g gtU j gxz Jgq ZPUAv Agz AiivAiģ qɸw۪.

fê Cg. Pz nAiAv. qĪzP t az UqAiAv AzgV PAqg Czg gĽ. CzgƼVgĪ gvgz ۪ MAz. Cz giv . D giv wAiƧg vAv Ut PUAz fP. wAi zúzƼV zê wAi fzg, wAi zúzƼV dUv wAiģ ê UwP. g zs nz vƼV giv CA ëg Uw D ī U dUñ êĢAiģ AzĪz g Pv.

Ugzê Dê ! Ag ɼAiĪz. QwAiiz v Ag ɼVĪ. F AzgP êAiİ ê TUUīj.

Ĩsĸ ! vU gqvã.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU